Navigacija

Adresar

Titula Ime Prezime Zvanje/Radno mesto Org. jedinica E-mail Telefon id_kategorija_poslova rang latinica
prof. dr Aleksa Obradović Redovni profesor Katedra za fitopatologiju aleksao@agrif.bg.ac.rs 441-3303 11 nastavnik prof. dr Aleksa Obradovic
doc. dr Tatjana Jovanović Docent Katedra za opštu ekonomsku teoriju, sociologiju, sociologiju sela i poslovno pravo tanja.j@agrif.bg.ac.rs 4413-495 lok. 3495 11 nastavnik doc. dr Tatjana Jovanovic
prof. dr Radica Đedović Redovni profesor Katedra za opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja genrad@agrif.bg.ac.rs 441-3168 11 nastavnik prof. dr Radica Djedovic
prof. dr Nebojša Marković Redovni profesor Katedra za vinogradarstvo marne@agrif.bg.ac.rs 441-3380 11 nastavnik prof. dr Nebojsa Markovic
prof. dr Aleksandar Đorđević Redovni profesor Katedra za pedologiju i geologiju adjsoils@agrif.bg.ac.rs 441-3360 11 nastavnik prof. dr Aleksandar Djordjevic
Milica Davidović Spremačica 95 Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3441 61 nenastavno_osoblje Milica Davidovic
Zorica Denić Tehnički sekretar 17 Institut za fitomedicinu izbpfz@agrif.bg.ac.rs 441-3408 61 nenastavno_osoblje Zorica Denic
Dragana Pavlović Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja 83 Studentska služba dragana.pavlovic@agrif.bg.ac.rs 441-3175 61 nenastavno_osoblje Dragana Pavlovic
Slađanka Hasanović Pomoćni radnik 49 Staklenik 441-3251 61 nenastavno_osoblje Sladjanka Hasanovic
Milena Ćiković Spremačica 30 Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3434 61 nenastavno_osoblje Milena Cikovic
Zorica Ristić Spremačica 30 Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3124 61 nenastavno_osoblje Zorica Ristic
Miloš Ristić Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti - šef Službe Služba za izdavačke poslove print@agrif.bg.ac.rs 441-3108 61 nenastavno_osoblje Milos Ristic
Branka Vasić Pomoćni radnik 35 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 61 nenastavno_osoblje Branka Vasic
Dragan Anđelković Domar / majstor održavanja 89 Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3249 61 nenastavno_osoblje Dragan Andjelkovic
Dobrija Bojović Vozač vozila C kategorije 29 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 61 nenastavno_osoblje Dobrija Bojovic
Tatjana Jovanović Radaković Rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova - šef Službe 65 Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove tanjajr@agrif.bg.ac.rs 441-3106 61 nenastavno_osoblje Tatjana Jovanovic Radakovic
doc. dr Ljubomir Životić Docent Katedra za pedologiju i geologiju ljubaz@agrif.bg.ac.rs 441-3228 11 nastavnik doc. dr Ljubomir Zivotic
Miloš Pušica Pomoćni radnik 35 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 61 nenastavno_osoblje Milos Pusica
prof. dr Zorica Radulović Redovni profesor Katedra za tehnološku mikrobiologiju zradulovic@agrif.bg.ac.rs 441-3161 11 nastavnik prof. dr Zorica Radulovic
prof. dr Snežana Stevanović Vanredni profesor Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja smasovic@agrif.bg.ac.rs 441-3226 11 nastavnik prof. dr Snezana Stevanovic
dr Gordana Kulić Saradnik u visokom obrazovanju 11 Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda gkulic@agrif.bg.ac.rs 441-3299 61 nenastavno_osoblje dr Gordana Kulic
Ljiljana Borikić Samostalni stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti - šef Službe 9f Služba za tehničke i nabavne poslove borikic@agrif.bg.ac.rs 441-3176 61 nenastavno_osoblje Ljiljana Borikic
prof. dr Draga Graora Redovni profesor Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju dgraora@agrif.bg.ac.rs 441-3181 11 nastavnik prof. dr Draga Graora
Slaviša Đorđević Saradnik u visokom obrazovanju 11 Katedra za melioracije zemljišta djslavisa@agrif.bg.ac.rs 441-3146 61 nenastavno_osoblje Slavisa Djordjevic
prof. dr Ivana Stanković Redovni profesor Katedra za fitopatologiju ivana.stankovic@agrif.bg.ac.rs 441-3188 11 nastavnik prof. dr Ivana Stankovic
prof. dr Aleksandra Dimitrijević Petrović Redovni profesor Katedra za poljoprivrednu tehniku saskad@agrif.bg.ac.rs 441-3183 11 nastavnik prof. dr Aleksandra Dimitrijevic Petrovic
Darko Kozarski Administrator informacionih sistema i tehnologija 107 Služba za informacione tehnologije darko@agrif.bg.ac.rs 441-3399 / 441-3123 61 nenastavno_osoblje Darko Kozarski
Radenko Radošević Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima - rukovodilac laboratorije 13 Katedra za agrobotaniku botany@agrif.bg.ac.rs 441-3191 61 nenastavno_osoblje Radenko Radosevic
Vladimir Vukadinović Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za agrotehniku i agroekologiju vvukadin@agrif.bg.ac.rs 441-3150 61 nenastavno_osoblje Vladimir Vukadinovic
as. mr Đorđe Boškov Asistent Katedra za voćarstvo djordje.boskov@yahoo.com 21 saradnik as. mr Djordje Boskov
prof. dr Anđa Radonjić Vanredni profesor Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju avucetic@agrif.bg.ac.rs 441-3496 11 nastavnik prof. dr Andja Radonjic
as. mr Dušan Denčić Asistent Katedra za matematiku i fiziku dusan.dencic@agrif.bg.ac.rs 21 saradnik as. mr Dusan Dencic
prof. dr Saša Matijašević Redovni profesor Katedra za vinogradarstvo sasam@agrif.bg.ac.rs 441-3351 11 nastavnik prof. dr Sasa Matijasevic
prof. dr Nebojša Nedić Vanredni profesor Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja nedicn@agrif.bg.ac.rs 441-3240 lok.3240 11 nastavnik prof. dr Nebojsa Nedic
prof. dr Miroljub Barać Redovni profesor Katedra za hemiju i biohemiju baracm@agrif.bg.ac.rs 441-3268 11 nastavnik prof. dr Miroljub Barac
doc. dr Lazar Kaluđerović Docent Katedra za pedologiju i geologiju lazark@agrif.bg.ac.rs 441-3241 11 nastavnik doc. dr Lazar Kaludjerovic
as. mr Stefan Kolašinac Asistent Katedra za agrobotaniku 21 saradnik as. mr Stefan Kolasinac
as. mr Nikola Mihajlović Asistent Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja 21 saradnik as. mr Nikola Mihajlovic
prof. dr Dragan Radojković Redovni profesor Katedra za opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja radodrag@agrif.bg.ac.rs 441-3279 11 nastavnik prof. dr Dragan Radojkovic
Željko Čović Pomoćni radnik 35 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 81 nenastavno_osoblje Zeljko Covic
prof. dr Dragana Mihajlović Redovni profesor Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja draganap@agrif.bg.ac.rs 441-3263 11 nastavnik prof. dr Dragana Mihajlovic
Dijana Bogdanović Tehnički sekretar 17 Institut za zemljište i melioracije soilsc@agrif.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Dijana Bogdanovic
prof. dr Igor Tomašević Redovni profesor Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda tbigor@agrif.bg.ac.rs 441-3152 11 nastavnik prof. dr Igor Tomasevic
prof. dr Sava Vrbničanin Redovni profesor Katedra za pesticide i herbologiju sava@agrif.bg.ac.rs 441-3307 11 nastavnik prof. dr Sava Vrbnicanin
Marija Baras Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja 61 nenastavno_osoblje Marija Baras
Slađana Gavranić Pomoćni radnik 49 Staklenik 441-3251 61 nenastavno_osoblje Sladjana Gavranic
Nadica Milosavljević Tehnički sekretar 17 Institut za ratarstvo i povrtarstvo nadica.milosavljevic@agrif.bg.ac.rs 4413-280 61 nenastavno_osoblje Nadica Milosavljevic
prof. dr Gordana Branković Vanredni profesor Katedra za genetiku, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo gbrankovic@agrif.bg.ac.rs 441-3487 lok. 3487 11 nastavnik prof. dr Gordana Brankovic
prof. dr Milan Stević Redovni profesor Katedra za pesticide i herbologiju stevicm@agrif.bg.ac.rs 441-3335 11 nastavnik prof. dr Milan Stevic
prof. dr Branka Bulatović Vanredni profesor Katedra za menadžment u agrobiznisu brankal@agrif.bg.ac.rs 441-3206 11 nastavnik prof. dr Branka Bulatovic
prof. dr Mirjam Vujadinović Mandić Vanredni profesor Katedra za vinogradarstvo mirjam@agrif.bg.ac.rs 441-3224 11 nastavnik prof. dr Mirjam Vujadinovic Mandic
prof. dr Radomir Savić Vanredni profesor Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja savic@agrif.bg.ac.rs 441-3196 11 nastavnik prof. dr Radomir Savic
prof. dr Svjetlana Radmanović Vanredni profesor Katedra za pedologiju i geologiju scupac@agrif.bg.ac.rs 441-3134 11 nastavnik prof. dr Svjetlana Radmanovic
Jasenka Ivančević Kafe kuvarica 110b RJ Kafe klub 441-3111 61 nenastavno_osoblje Jasenka Ivancevic
Aleksandra Ristić Viši stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja - šef Službe Studentska služba sanjar@agrif.bg.ac.rs 441-3101 61 nenastavno_osoblje Aleksandra Ristic
doc. dr Olga Gavrić Docent Katedra za opštu ekonomsku teoriju, sociologiju, sociologiju sela i poslovno pravo olga@agrif.bg.ac.rs 441-3207lok.3207 11 nastavnik doc. dr Olga Gavric
as. mr Matija Krpović Asistent Katedra za agrohemiju i fiziologiju biljaka matijakrpovic@gmail.com 21 saradnik as. mr Matija Krpovic
as. mr Dajana Janjušević Asistent Katedra za hemiju i biohemiju dajana.savic@agrif.bg.ac.rs 21 saradnik as. mr Dajana Janjusevic
prof. dr Dragan Petrović Redovni profesor Katedra za poljoprivrednu tehniku epetrodr@agrif.bg.ac.rs 441-3444 11 nastavnik prof. dr Dragan Petrovic
prof. dr Novica Miletić Redovni profesor Katedra za pesticide i herbologiju novitic@agrif.bg.ac.rs 441-3308 11 nastavnik prof. dr Novica Miletic
dr Mira Vojvodić Asistent sa doktoratom Katedra za fitopatologiju miravojvodic2510@gmail.com 3187 21 saradnik dr Mira Vojvodic
dr Jelena Golijan Pantović Naučni saradnik Katedra za genetiku, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo golijan.j@agrif.bg.ac.rs 41 saradnik dr Jelena Golijan Pantovic
Danijel Maćej Tehničar štampe 101 Služba za izdavačke poslove poljo.fax3@yahoo.com 441-3108 61 nenastavno_osoblje Danijel Macej
Branka Matijašević Saradnik u visokom obrazovanju 11 Katedra za hemiju i biohemiju foodtech@agrif.bg.ac.rs 441-3137 61 nenastavno_osoblje Branka Matijasevic
prof. dr Dragan Milatović Redovni profesor Katedra za voćarstvo mdragan@agrif.bg.ac.rs 441-3222 11 nastavnik prof. dr Dragan Milatovic
prof. dr Simo Stevanović Redovni profesor Katedra za opštu ekonomsku teoriju, sociologiju, sociologiju sela i poslovno pravo stev@agrif.bg.ac.rs 441-3418 11 nastavnik prof. dr Simo Stevanovic
Jovanka Ilić Saradnik u visokom obrazovanju 11 Katedra za ratarstvo i povrtarstvo ilicj@agrif.bg.ac.rs 441-3124 61 nenastavno_osoblje Jovanka Ilic
prof. dr Dušanka Jerinić-Prodanović Vanredni profesor Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju dusanka@agrif.bg.ac.rs 441-3496 lok.3496 11 nastavnik prof. dr Dusanka Jerinic-Prodanovic
mr Danijel Milinčić Istraživač saradnik Katedra za hemiju i biohemiju danijel.milincic@agrif.bg.ac.rs 41 saradnik mr Danijel Milincic
as. Nina Vučković Asistent Katedra za fitopatologiju 21 saradnik as. Nina Vuckovic
doc. dr Aleksandra Dragičević Docent Katedra za poljoprivrednu tehniku adragicevic@agrif.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Aleksandra Dragicevic
as. mr Slavica Spasojević Asistent Katedra za voćarstvo 21 saradnik as. mr Slavica Spasojevic
prof. dr Mališa Antić Redovni profesor Katedra za hemiju i biohemiju mantic@agrif.bg.ac.rs 441-3256 11 nastavnik prof. dr Malisa Antic
prof. dr Snežana Jovanović Redovni profesor Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda snezanaj@agrif.bg.ac.rs 441-3121 11 nastavnik prof. dr Snezana Jovanovic
Marina Simić Olah Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima 15 Katedra za hemiju i biohemiju foodtech@agrif.bg.ac.rs 441-3149 61 nenastavno_osoblje Marina Simic Olah
Slavica Tadić-Pavlović Pomoćni radnik 35 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 81 nenastavno_osoblje Slavica Tadic-Pavlovic
prof. dr Maja Kozarski Redovni profesor Katedra za hemiju i biohemiju maja@agrif.bg.ac.rs 441-3260 11 nastavnik prof. dr Maja Kozarski
Tijana Tijodorović Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 61 nenastavno_osoblje Tijana Tijodorovic
prof. dr Nataša Duduk Redovni profesor Katedra za fitopatologiju natasadukic@yahoo.com 441-3301 / 441-3190 11 nastavnik prof. dr Natasa Duduk
as. mr Nikolija Gligović Asistent Katedra za opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja nikolija.gligovic@agrif.bg.ac.rs lok. 3169 21 saradnik as. mr Nikolija Gligovic
Biljana Milisavljević Spremačica 30 Služba za tehničke i nabavne poslove 81 nenastavno_osoblje Biljana Milisavljevic
mr Ivana Poljak Saradnik u nastavi Katedra za statistiku 21 saradnik mr Ivana Poljak
Luka Vuković Saradnik u nastavi Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju 21 saradnik Luka Vukovic
prof. dr Vladan Đermanović Redovni profesor Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja djermanovic@agrif.bg.ac.rs 441-3115 11 nastavnik prof. dr Vladan Djermanovic
Veroslava Marković - Ivanović Saradnik u visokom obrazovanju 11 Katedra za hemiju i biohemiju foodtech@agif.bg.ac.rs 441-3466 61 nenastavno_osoblje Veroslava Markovic - Ivanovic
prof. dr Vesna Davidović Redovni profesor Katedra za ishranu, fiziologiju i anatomiju domaćih i gajenih životinja vesnadv@agrif.bg.ac.rs 441-3283lok.3283 11 nastavnik prof. dr Vesna Davidovic
prof. dr Ivana Vico Redovni profesor Katedra za fitopatologiju vico@agrif.bg.ac.rs 441-3301 / 441-3190 11 nastavnik prof. dr Ivana Vico
Gorica Spasojević Viši stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja 81 Studentska služba gorica.spasojevic@agrif.bg.ac.rs 441-3306 61 nenastavno_osoblje Gorica Spasojevic
prof. dr Svetlana Antić - Mladenović Vanredni profesor Katedra za agrohemiju i fiziologiju biljaka santic@agrif.bg.ac.rs 441-3357 11 nastavnik prof. dr Svetlana Antic - Mladenovic
Nebojša Vukelić Saradnik u visokom obrazovanju 11 Katedra za agrohemiju i fiziologiju biljaka nvukelic@agrif.bg.ac.rs 441-3146 61 nenastavno_osoblje Nebojsa Vukelic
prof. dr Ljubiša Kolarić Vanredni profesor Katedra za ratarstvo i povrtarstvo kolaric@agrif.bg.ac.rs 441-3126 11 nastavnik prof. dr Ljubisa Kolaric
prof. dr Dubravka Savić Redovni profesor Katedra za ratarstvo i povrtarstvo dubravkas@agrif.bg.ac.rs 441-3125 11 nastavnik prof. dr Dubravka Savic
Jadranka Vujasinović Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja 84 Studentska služba jadranka.vujasinovic@agrif.bg.ac.rs 441-3383 61 nenastavno_osoblje Jadranka Vujasinovic
Jelena Despotović Samostalni finansijsko – računovodstveni saradnik 74 Služba za finansijske i računovodstvene poslove jeremic@agrif.bg.ac.rs 441-3103 61 nenastavno_osoblje Jelena Despotovic
as. mr Nemanja Tešić Asistent Katedra za voćarstvo nemanjat@agrif.bg.ac.rs 21 saradnik as. mr Nemanja Tesic
prof. dr Zoran Rajić Redovni profesor Katedra za menadžment u agrobiznisu zorajic@agrif.bg.ac.rs 441-3414 11 nastavnik prof. dr Zoran Rajic
prof. dr Saša Despotović Vanredni profesor Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja sdespot@agrif.bg.ac.rs 441-3352 / 441-3322 11 nastavnik prof. dr Sasa Despotovic
prof. dr Predrag Vukosavljević Redovni profesor Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja pvukas@agrif.bg.ac.rs 441-3177 11 nastavnik prof. dr Predrag Vukosavljevic
prof. dr Mirjana Pešić Redovni profesor Katedra za hemiju i biohemiju mpesic@agrif.bg.ac.rs 441-3468 11 nastavnik prof. dr Mirjana Pesic
Sandra Ilić-Đorđević Nastavnik stranog jezika Kabinet za strane jezike sandrailic@yahoo.com 441-3234 11 saradnik Sandra Ilic-Djordjevic
prof. dr Jasminka Milivojević Redovni profesor Katedra za voćarstvo jasminka@agrif.bg.ac.rs 441-3319lok.3319 11 nastavnik prof. dr Jasminka Milivojevic
prof. dr Kosta Gligorević Vanredni profesor Katedra za poljoprivrednu tehniku koleg@agrif.bg.ac.rs 441-3475 11 nastavnik prof. dr Kosta Gligorevic
prof. dr Zorica Jovanović Redovni profesor Katedra za agrohemiju i fiziologiju biljaka zocaj@agrif.bg.ac.rs 441-3145 11 nastavnik prof. dr Zorica Jovanovic
Zora Ćosić Saradnik u visokom obrazovanju 11 Katedra za ratarstvo i povrtarstvo pzorica@agrif.bg.ac.rs 441-3124 61 nenastavno_osoblje Zora Cosic
Nikola Mišković Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima 14 Katedra za poljoprivrednu tehniku nikola.miskovic@agrif.bg.ac.rs 441-3254 61 nenastavno_osoblje Nikola Miskovic
Svetlana Filipović Tehnički sekretar 17 Institut za zootehniku 441-3287 61 nenastavno_osoblje Svetlana Filipovic
prof. dr Savo Vučković Redovni profesor Katedra za ratarstvo i povrtarstvo savovuck@agrif.bg.ac.rs 441-3347 11 nastavnik prof. dr Savo Vuckovic
Sava Đorđević Tehničar investicionog / tehničkog održavanja / održavanja uređaja i opreme 92 Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3461 61 nenastavno_osoblje Sava Djordjevic
Dušica Vranić Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za hemiju i biohemiju foodtech@agrif.bg.ac.rs 441-3137 61 nenastavno_osoblje Dusica Vranic
dr Sveto Rakić Saradnik u visokom obrazovanju 11 Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda sveto@agrif.bg.ac.rs 441-3299 61 nenastavno_osoblje dr Sveto Rakic
Ljiljana Bursać Knjigovezac 102 Služba za izdavačke poslove 441-3108 61 nenastavno_osoblje Ljiljana Bursac
prof. dr Zoran Marković Redovni profesor Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja zoranmm@agrif.bg.ac.rs 441-3290 11 nastavnik prof. dr Zoran Markovic
prof. dr Steva Lević Vanredni profesor Katedra za hemiju i biohemiju slevic@agrif.bg.ac.rs 441-3437 11 nastavnik prof. dr Steva Levic
as. mr Lazar Pejić Asistent Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda lpejic@agrif.bg.ac.rs 21 saradnik as. mr Lazar Pejic
as. mr Sandra Vuković Asistent Katedra za ratarstvo i povrtarstvo sandra.vukovic@agrif.bg.ac.rs 4413-436 21 saradnik as. mr Sandra Vukovic
prof. dr Milan Ivanović Redovni profesor Katedra za fitopatologiju milanivanovic@agrif.bg.ac.rs 441-3301 11 nastavnik prof. dr Milan Ivanovic
prof. dr Nenad Đorđević Redovni profesor Katedra za ishranu, fiziologiju i anatomiju domaćih i gajenih životinja nesadj@agrif.bg.ac.rs 441-3285 11 nastavnik prof. dr Nenad Djordjevic
prof. dr Nikola Tomić Redovni profesor Katedra za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane tsnikola@agrif.bg.ac.rs 441-3456 11 nastavnik prof. dr Nikola Tomic
prof. dr Dragana Božić Redovni profesor Katedra za pesticide i herbologiju dbozic@agrif.bg.ac.rs 441-3275 11 nastavnik prof. dr Dragana Bozic
prof. dr Anita Klaus Redovni profesor Katedra za tehnološku mikrobiologiju aklaus@agrif.bg.ac.rs 441-3343 11 nastavnik prof. dr Anita Klaus
Vesna Milošević Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima 15 Katedra za tehnološku mikrobiologiju leca@agrif.bg.ac.rs 441-3343 61 nenastavno_osoblje Vesna Milosevic
prof. dr Zoran Broćić Redovni profesor Katedra za agrotehniku i agroekologiju brocic@agrif.bg.ac.rs 441-3131 11 nastavnik prof. dr Zoran Brocic
Dejan Ipač Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima 15 Katedra za hemiju i biohemiju foodtech@agrif.bg.ac.rs 441-3149 61 nenastavno_osoblje Dejan Ipac
dr Ana Salević-Jelić Asistent sa doktoratom Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja ana.salevic@agrif.bg.ac.rs 21 saradnik dr Ana Salevic-Jelic
as. mr Aleksandar Ignjatović Asistent Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja ignjatovicdren96@gmail.com 21 saradnik as. mr Aleksandar Ignjatovic
Igor Stanković Pomoćni radnik 35 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 61 nenastavno_osoblje Igor Stankovic
Stefan Beatović Portir / Čuvar 94 Služba za tehničke i nabavne poslove 61 nenastavno_osoblje Stefan Beatovic
prof. dr Zoran Popović Redovni profesor Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja zpopovic@agrif.bg.ac.rs 441-3344 11 nastavnik prof. dr Zoran Popovic
Jovan Milošević Domar / majstor održavanja 89a Služba za tehničke i nabavne poslove 61 nenastavno_osoblje Jovan Milosevic
prof. dr Rade Radojević Redovni profesor Katedra za poljoprivrednu tehniku rrade@agrif.bg.ac.rs 441-3494 11 nastavnik prof. dr Rade Radojevic
Minja Dučić Samostalni stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 61 Stručna služba minja@agrif.bg.ac.rs 441-3331 61 nenastavno_osoblje Minja Ducic
prof. dr Viktor Nedović Redovni profesor Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja vnedovic@agrif.bg.ac.rs 441-3154 11 nastavnik prof. dr Viktor Nedovic
prof. dr Miloš Pajić Redovni profesor Katedra za poljoprivrednu tehniku paja@agrif.bg.ac.rs 441-3442 11 nastavnik prof. dr Milos Pajic
Biljana Blašković Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima 15 Katedra za pedologiju i geologiju 441-3135 61 nenastavno_osoblje Biljana Blaskovic
prof. dr Jelena Jovičić-Petrović Vanredni profesor Katedra za ekološku mikrobiologiju jelenap@agrif.bg.ac.rs 441-3381 / 441-3162 11 nastavnik prof. dr Jelena Jovicic-Petrovic
Nada Jeremić Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima 15 Katedra za agrohemiju i fiziologiju biljaka njeremic@agrif.bg.ac.rs 441-3146 61 nenastavno_osoblje Nada Jeremic
Ljubiša Stanković Saradnik u visokom obrazovanju 11 Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja ljubisas@agrif.bg.ac.rs 441-3296 61 nenastavno_osoblje Ljubisa Stankovic
Anđela Marčetić Samostalni stručnotehnički saradnik za međunarodnu saradnju 62 Stručna služba andjela.marcetic@agrif.bg.ac.rs 063/1060-438 21 nenastavno_osoblje Andjela Marcetic
prof. dr Milovan Živković Redovni profesor Katedra za poljoprivrednu tehniku mzivko@agrif.bg.ac.rs 441-3443 11 nastavnik prof. dr Milovan Zivkovic
prof. dr Biljana Vidović Vanredni profesor Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju magud@agrif.bg.ac.rs 441-3431 11 nastavnik prof. dr Biljana Vidovic
prof. dr Biljana Rabrenović Redovni profesor Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda biljanar@agrif.bg.ac.rs 441-3269 11 nastavnik prof. dr Biljana Rabrenovic
Miroslav Kantar Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija Služba za informacione tehnologije kantar@agrif.bg.ac.rs 441-3399 61 nenastavno_osoblje Miroslav Kantar
mr Aleksandra Dobričić Istraživač pripravnik Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja aleksandradobricic97@gmail.com 41 saradnik mr Aleksandra Dobricic
prof. dr Slavica Todić Redovni profesor Katedra za vinogradarstvo slavicat@agrif.bg.ac.rs 441-3458 11 nastavnik prof. dr Slavica Todic
prof. dr Tanja Petrović Redovni profesor Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja tpetrovic@agrif.bg.ac.rs 441-3265 11 nastavnik prof. dr Tanja Petrovic
prof. dr Tomislav Živanović Redovni profesor Katedra za genetiku, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo tomislav@agrif.bg.ac.rs 441-3195 11 nastavnik prof. dr Tomislav Zivanovic
Jovana Nenadović Istraživač pripravnik Katedra za tehnološku mikrobiologiju 41 saradnik Jovana Nenadovic
as. mr Nađa Milutinović Asistent Katedra za pesticide i herbologiju 21 saradnik as. mr Nadja Milutinovic
as. mr Nikola Marašević Asistent Katedra teorije troškova, računovodstva i finansija 21 saradnik as. mr Nikola Marasevic
Ivana Pejanović Saradnik u nastavi Katedra za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane 21 saradnik Ivana Pejanovic
prof. dr Milan Dražić Vanredni profesor Katedra za poljoprivrednu tehniku mdrazic@agrif.bg.ac.rs 441-3338 11 nastavnik prof. dr Milan Drazic
dr Ivana Matejić Asistent sa doktoratom Katedra za agrohemiju i fiziologiju biljaka 21 saradnik dr Ivana Matejic
Ivana Grujičić Saradnik u nastavi Katedra za ishranu, fiziologiju i anatomiju domaćih i gajenih životinja 21 saradnik Ivana Grujicic
prof. dr Eniko Gregorić Redovni profesor Katedra za melioracije zemljišta enikag@agrif.bg.ac.rs 441-3209 11 nastavnik prof. dr Eniko Gregoric
Altena Ajeti Spremačica 95 Služba za tehničke i nabavne poslove 81 nenastavno_osoblje Altena Ajeti
prof. dr Nebojša Momirović Redovni profesor Katedra za agrotehniku i agroekologiju emomirov@agrif.bg.ac.rs 441-3133 11 nastavnik prof. dr Nebojsa Momirovic
doc. dr Saša Todorović Docent Katedra za menadžment u agrobiznisu sasat@agrif.bg.ac.rs 441-3406 11 doc. dr Sasa Todorovic
dr Aleksa Božičković Vanredni profesor 7-b Katedra za ishranu, fiziologiju i anatomiju domaćih i gajenih životinja aleksab@agrif.bg.ac.rs 441-3293 11 nenastavno_osoblje dr Aleksa Bozickovic
doc. dr Ružica Papić Milojević Docent Katedra za ekonomiku poljoprivrede, tržište i ruralni razvoj papic.ruzica@agrif.bg.ac.rs 441-3402 lok.3402 11 nastavnik doc. dr Ruzica Papic Milojevic
as. mr Nataša Đurđević Asistent Katedra za matematiku i fiziku natasa.djurdjevic@agrif.bg.ac.rs 4413-455 lok.3455 21 saradnik as. mr Natasa Djurdjevic
prof. dr Marija Ćosić Vanredni profesor Katedra za melioracije zemljišta c.marija@agrif.bg.ac.rs 441-3243 11 nastavnik prof. dr Marija Cosic
prof. dr Jelena Miočinović Redovni profesor Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda jmiocin@agrif.bg.ac.rs 441-3368 11 nastavnik prof. dr Jelena Miocinovic
as. mr Ana Šatrić Asistent Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda ana.satric@agrif.bg.ac.rs 21 saradnik as. mr Ana Satric
prof. dr Ilija Đekić Redovni profesor Katedra za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane idjekic@agrif.bg.ac.rs 441-3427 lok. 3427 11 nastavnik prof. dr Ilija Djekic
doc. dr Nikola Grujić Docent Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju grujic@agrif.bg.ac.rs 441-3355 11 nastavnik doc. dr Nikola Grujic
prof. dr Olivera Ećim - Đurić Vanredni profesor Katedra za poljoprivrednu tehniku nera@agrif.bg.ac.rs 441-3446 11 nastavnik prof. dr Olivera Ecim - Djuric
prof. dr Slaven Prodanović Redovni profesor Katedra za genetiku, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo slavenp@agrif.bg.ac.rs 441-3310 11 nastavnik prof. dr Slaven Prodanovic
prof. dr Bojan Savić Vanredni profesor Katedra teorije troškova, računovodstva i finansija bsavic@agrif.bg.ac.rs 441-3211 11 nastavnik prof. dr Bojan Savic
prof. dr Dragan Nikolić Redovni profesor Katedra za voćarstvo nikolicd@agrif.bg.ac.rs 441-3223 11 nastavnik prof. dr Dragan Nikolic
Gordana Marinković Tehnički sekretar 17 Institut za agroekonomiju margo@agrif.bg.ac.rs 441-3460 61 nenastavno_osoblje Gordana Marinkovic
prof. dr Nenad Tamaš Vanredni profesor Katedra za pesticide i herbologiju tamas@agrif.bg.ac.rs 441-3484 11 nastavnik prof. dr Nenad Tamas
prof. dr Goran Topisirović Redovni profesor Katedra za poljoprivrednu tehniku gogi@agrif.bg.ac.rs 441-3447 11 nastavnik prof. dr Goran Topisirovic
prof. dr Zorka Dulić Redovni profesor Katedra za opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja zorkad@agrif.bg.ac.rs 441-3289 11 nastavnik prof. dr Zorka Dulic
Goran Tomić Administrator informacionih sistema i tehnologija 107 Služba za informacione tehnologije tmgoran@agrif.bg.ac.rs 441-3399 61 nenastavno_osoblje Goran Tomic
prof. dr Dejan Đurović Redovni profesor Katedra za voćarstvo dejan.djurovic@agrif.bg.ac.rs 441-3232 11 nastavnik prof. dr Dejan Djurovic
dr Jelena Bogosavljević Asistent sa doktoratom Katedra za pedologiju i geologiju jelena.bogosavljevic@agrif.bg.ac.rs 21 saradnik dr Jelena Bogosavljevic
mr Stefan Marjanović Istraživač saradnik Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja stefan.marjanovic@agrif.bg.ac.rs 41 saradnik mr Stefan Marjanovic
as. mr Vladimir Zdravković Asistent Katedra za menadžment u agrobiznisu vzdravkovic@agrif.bg.ac.rs 21 saradnik as. mr Vladimir Zdravkovic
doc. dr Tamara Paunović Docent Katedra za menadžment u agrobiznisu tamara@agrif.bg.ac.rs 441-3410 11 nastavnik doc. dr Tamara Paunovic
prof. dr Mirjana Demin Redovni profesor Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda demin@agrif.bg.ac.rs 441-3264 11 nastavnik prof. dr Mirjana Demin
prof. dr Natalija Bogdanov Redovni profesor Katedra za ekonomiku poljoprivrede, tržište i ruralni razvoj natalija.bogdanov@agrif.bg.ac.rs 441-3205 11 nastavnik prof. dr Natalija Bogdanov
prof. dr Aleksandar Kostić Vanredni profesor Katedra za hemiju i biohemiju akostic@agrif.bg.ac.rs 441-3148lok.3148 11 nastavnik prof. dr Aleksandar Kostic
prof. dr Zoran Bešlić Redovni profesor Katedra za vinogradarstvo zbeslic@agrif.bg.ac.rs 441-3313 11 nastavnik prof. dr Zoran Beslic
dr Božidar Udovički Asistent sa doktoratom Katedra za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane bozidar.udovicki@agrif.bg.ac.rs 21 saradnik dr Bozidar Udovicki
prof. dr Bojan Stojanović Redovni profesor Katedra za ishranu, fiziologiju i anatomiju domaćih i gajenih životinja arcturas@agrif.bg.ac.rs 441-3199 11 nastavnik prof. dr Bojan Stojanovic
Marijana Jovanović Saradnik u visokom obrazovanju 11 Katedra za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane marijana@agrif.bg.ac.rs 441-3118 61 nenastavno_osoblje Marijana Jovanovic
Ljubica Todorić Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima 15 Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja 441-3289 / 441-3114 61 nenastavno_osoblje Ljubica Todoric
prof. dr Vera Raičević Redovni profesor Katedra za ekološku mikrobiologiju verar@agrif.bg.ac.rs 441-3165 11 nastavnik prof. dr Vera Raicevic
prof. dr Gordana Matović Vanredni profesor Katedra za melioracije zemljišta gmatovic@agrif.bg.ac.rs 441-3481 / 441-3217 11 nastavnik prof. dr Gordana Matovic
prof. dr Boško Gajić Redovni profesor Katedra za melioracije zemljišta bonna@agrif.bg.ac.rs 441-3138 11 nastavnik prof. dr Bosko Gajic
prof. dr Aleksandra Bulajić Redovni profesor Katedra za fitopatologiju abulajic@agrif.bg.ac.rs 441-3188 11 nastavnik prof. dr Aleksandra Bulajic
prof. dr Đorđe Moravčević Redovni profesor Katedra za ratarstvo i povrtarstvo djordjemor@agrif.bg.ac.rs 441-3291 11 nastavnik prof. dr Djordje Moravcevic
Dragana Petković - Antić Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove 67 Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove dacapa@agrif.bg.ac.rs 441-3105 61 nenastavno_osoblje Dragana Petkovic - Antic
prof. dr Vladan Bogdanović Redovni profesor Katedra za opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja vlbogd@agrif.bg.ac.rs 441-3170 11 nastavnik prof. dr Vladan Bogdanovic
prof. dr Marko Stanković Vanredni profesor Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja markos@agrif.bg.ac.rs 441-3290 11 nastavnik prof. dr Marko Stankovic
doc. dr Jelena Lekić Docent Katedra za menadžment u agrobiznisu jdjokovic@agrif.bg.ac.rs 441-3406 11 nastavnik doc. dr Jelena Lekic
Jovica Martinović Saradnik u visokom obrazovanju 11 Katedra za pedologiju i geologiju jovicam@agrif.bg.ac.rs 441-3135 61 nenastavno_osoblje Jovica Martinovic
Tanja Vučić Saradnik u visokom obrazovanju 11 Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda tvucic@agrif.bg.ac.rs 441-3438 61 nenastavno_osoblje Tanja Vucic
Ljubiša Stošić Vozač vozila C kategorije 29 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac stosic@agrif.bg.ac.rs 441-3176 / 441-3375 61 nenastavno_osoblje Ljubisa Stosic
prof. dr Nebojša Pantelić Vanredni profesor Katedra za hemiju i biohemiju pantelic@agrif.bg.ac.rs 441-3437 11 nastavnik prof. dr Nebojsa Pantelic
prof. dr Gordan Zec Redovni profesor Katedra za voćarstvo zecg2004@yahoo.com 441-3232 11 nastavnik prof. dr Gordan Zec
dr Jela Ikanović Samostalni stručni saradnik 10 Katedra za ratarstvo i povrtarstvo jela@agrif.bg.ac.rs 441-3342 61 nenastavno_osoblje dr Jela Ikanovic
prof. dr Renata Relić Vanredni profesor Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja rrelic@agrif.bg.ac.rs 441-3198 11 nastavnik prof. dr Renata Relic
prof. dr Ljiljana Prokić Redovni profesor Katedra za agrohemiju i fiziologiju biljaka ljprokic@agrif.bg.ac.rs 441-3473 11 nastavnik prof. dr Ljiljana Prokic
prof. dr Blažo Lalević Redovni profesor Katedra za ekološku mikrobiologiju blazol@agrif.bg.ac.rs 441-3381 lok. 3381 11 nastavnik prof. dr Blazo Lalevic
dr Angelina Tapanarova Samostalni stručni saradnik 10 Katedra za melioracije zemljišta angelina@agrif.bg.ac.rs 441-3227 61 nenastavno_osoblje dr Angelina Tapanarova
Nataša Stošić Saradnik u visokom obrazovanju 11 Katedra za ekološku mikrobiologiju natasa@agrif.bg.ac.rs 441-3162 61 nenastavno_osoblje Natasa Stosic
prof. dr Dragana Rančić Redovni profesor Katedra za agrobotaniku rancicd@agrif.bg.ac.rs 441-3230 11 nastavnik prof. dr Dragana Rancic
doc. dr Nemanja Mirković Docent Katedra za tehnološku mikrobiologiju nemanja.mirkovic@agrif.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Nemanja Mirkovic
Mirjana Mitrović Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja 83 Studentska služba mirjana.mitrovic@agrif.bg.ac.rs 441-3332 61 nenastavno_osoblje Mirjana Mitrovic
Kostadin Đerovski Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja 83 Studentska služba kostadin.djerovski@agrif.bg.ac.rs 441-3388 61 nenastavno_osoblje Kostadin Djerovski
as. mr Nataša Veličković Asistent Katedra za statistiku natasapavlovic2705@gmail.com 4413-415 lok.3415 21 saradnik as. mr Natasa Velickovic
as. mr Jelena Adamović Asistent Katedra za fitopatologiju jelena.menkovic@agrif.bg.ac.rs 21 saradnik as. mr Jelena Adamovic
prof. dr Andreja Rajković Redovni profesor Katedra za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane arajkovic@agrif.bg.ac.rs 441-3456 11 nastavnik prof. dr Andreja Rajkovic
prof. dr Vlade Zarić Redovni profesor Katedra teorije troškova, računovodstva i finansija vzaric@agrif.bg.ac.rs 441-3210 11 nastavnik prof. dr Vlade Zaric
prof. dr Dragan Vujović Redovni profesor Katedra za vinogradarstvo draganv@agrif.bg.ac.rs 441-3320 11 nastavnik prof. dr Dragan Vujovic
dr Bojana Špirović-Trifunović Asistent sa doktoratom Katedra za pesticide i herbologiju spirovic@agrif.bg.ac.rs 441-3258 21 saradnik dr Bojana Spirovic-Trifunovic
prof. dr Dragan Radivojević Redovni profesor Katedra za voćarstvo dragan1970@agrif.bg.ac.rs 441-3382 11 nastavnik prof. dr Dragan Radivojevic
Dragana Milošević Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za fitopatologiju gagazagorac@yahoo.com 441-3166 61 nenastavno_osoblje Dragana Milosevic
prof. dr Vesna Antić Redovni profesor Katedra za hemiju i biohemiju vantic@agrif.bg.ac.rs 441-3141 11 nastavnik prof. dr Vesna Antic
prof. dr Sanjin Ivanović Redovni profesor Katedra teorije troškova, računovodstva i finansija sanjinivanovic@agrif.bg.ac.rs 441-3426 11 nastavnik prof. dr Sanjin Ivanovic
Ivan Arsenijević Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju ars.bgd@gmail.com 441-3179 61 nenastavno_osoblje Ivan Arsenijevic
Miloš Ranković Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za pesticide i herbologiju izbpfz@agrif.bg.ac.rs 441-3345 61 nenastavno_osoblje Milos Rankovic
Gordana Marković Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za pesticide i herbologiju izbpfz@agrif.bg.ac.rs 441-3345 61 nenastavno_osoblje Gordana Markovic
prof. dr Zora Dajić - Stevanović Redovni profesor Katedra za agrobotaniku zoradajic@agrif.bg.ac.rs 441-3192 11 nastavnik prof. dr Zora Dajic - Stevanovic
Ljiljana Vasić Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za pesticide i herbologiju vljilja@agrif.bg.ac.rs 441-3345 61 nenastavno_osoblje Ljiljana Vasic
prof. dr Aleksandar Simić Redovni profesor Katedra za ratarstvo i povrtarstvo alsimic@agrif.bg.ac.rs 441-3128 11 nastavnik prof. dr Aleksandar Simic
as. mr Dejana Vučković Asistent Katedra za menadžment u agrobiznisu vuckovicd@agrif.bg.ac.rs 21 saradnik as. mr Dejana Vuckovic
prof. dr Ana Vujošević Vanredni profesor Katedra za ratarstvo i povrtarstvo vujosevic@agrif.bg.ac.rs 441-3436 11 nastavnik prof. dr Ana Vujosevic
Nada Ilić Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za ratarstvo i povrtarstvo nadailic@agrif.bg.ac.rs 441-3124 61 nenastavno_osoblje Nada Ilic
prof. dr Vesna Jablanović Redovni profesor Katedra za opštu ekonomsku teoriju, sociologiju, sociologiju sela i poslovno pravo vesnaj@agrif.bg.ac.rs 441-3409 11 nastavnik prof. dr Vesna Jablanovic
mr Nikola Filipović Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – direktor ODPF "Radmilovac" 22 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac nfilips@agrif.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje mr Nikola Filipovic
Svetlana Lutovac Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja 82 Studentska služba svetlana.lutovac@agrif.bg.ac.rs 441-3329 61 nenastavno_osoblje Svetlana Lutovac
Maja Terzić Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za agrobotaniku botany@agrif.bg.ac.rs 441-3191 61 nenastavno_osoblje Maja Terzic
Tanja Vuković Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima 15 Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda foodtech@agrif.bg.ac.rs 441-3117 61 nenastavno_osoblje Tanja Vukovic
prof. dr Čedo Oparnica Redovni profesor Katedra za voćarstvo oparnica@agrif.bg.ac.rs 441-3253 11 nastavnik prof. dr Cedo Oparnica
prof. dr Zorica Ranković-Vasić Redovni profesor Katedra za vinogradarstvo zoricarv@agrif.bg.ac.rs 441-3463 11 nastavnik prof. dr Zorica Rankovic-Vasic
prof. dr Evica Ivanović Redovni profesor Katedra za hemiju i biohemiju ivaeva@agrif.bg.ac.rs 441-3266lok.3266 11 nastavnik prof. dr Evica Ivanovic
prof. dr Vesna Radojičić Redovni profesor Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda mntabacco@agrif.bg.ac.rs 441-3262 11 nastavnik prof. dr Vesna Radojicic
prof. dr Aleksandar Petrović Vanredni profesor Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja zesta@verat.net 441-3155lok. 3155 11 nastavnik prof. dr Aleksandar Petrovic
prof. dr Slavča Hristov Redovni profesor Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja hristovs@agrif.bg.ac.rs 441-3197 11 nastavnik prof. dr Slavca Hristov
Snežana Marinković Pravni saradnik 66 Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove mars@agrif.bg.ac.rs 441-3480 61 nenastavno_osoblje Snezana Marinkovic
prof. dr Predrag Perišić Vanredni profesor Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja perisicp@agrif.bg.ac.rs 441-3172 11 nastavnik prof. dr Predrag Perisic
Vesna Macedoljan Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za ishranu, fiziologiju i anatomiju domaćih i gajenih životinja fizio@agrif.bg.ac.rs 441-3295 61 nenastavno_osoblje Vesna Macedoljan
Slobodan Kovačević Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja bocanika@agrif.bg.ac.rs 441-3159 61 nenastavno_osoblje Slobodan Kovacevic
prof. dr Božidar Rašković Redovni profesor Katedra za opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja raskovic@agrif.bg.ac.rs 441-3289 11 nastavnik prof. dr Bozidar Raskovic
Zorica Radović Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja zradovic@agrif.bg.ac.rs 441-3289 / 441-3337 61 nenastavno_osoblje Zorica Radovic
prof. dr Svetlana Aćić Vanredni profesor Katedra za agrobotaniku acic@agrif.bg.ac.rs 441-3277 11 nastavnik prof. dr Svetlana Acic
dr Milena Marjanović Naučni saradnik Katedra za agrohemiju i fiziologiju biljaka milena.pauk@agrif.bg.ac.rs 441-3146 41 saradnik dr Milena Marjanovic
prof. dr Mirjana Ruml Redovni profesor Katedra za vinogradarstvo mruml@agrif.bg.ac.rs 441-3224 11 nastavnik prof. dr Mirjana Ruml
prof. dr Nevenka Đurović Redovni profesor Katedra za melioracije zemljišta marasn@agrif.bg.ac.rs 441-3140 11 nastavnik prof. dr Nevenka Djurovic
Jovica Dinić Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Staklenik 441-3251 61 nenastavno_osoblje Jovica Dinic
Mirjana Stojković Magacioner / ekonom 25 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac mirasmlinar@gmail.com 61 nenastavno_osoblje Mirjana Stojkovic
prof. dr Igor Kljujev Redovni profesor Katedra za ekološku mikrobiologiju ikljujev@agrif.bg.ac.rs 441-3235 11 nastavnik prof. dr Igor Kljujev
prof. dr Zoran Mileusnić Redovni profesor Katedra za poljoprivrednu tehniku zoranm@agrif.bg.ac.rs 441-3183 11 nastavnik prof. dr Zoran Mileusnic
doc. dr Mladen Popovac Docent Katedra za opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja mlp@agrif.bg.ac.rs 441-3171 11 nastavnik doc. dr Mladen Popovac
prof. dr Slađana Stanojević Redovni profesor Katedra za hemiju i biohemiju sladjas@agrif.bg.ac.rs 441-3468 11 nastavnik prof. dr Sladjana Stanojevic
Jelena Janković - Ranisavljević Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima 15 Katedra za ishranu, fiziologiju i anatomiju domaćih i gajenih životinja jelena.kalesin@gmail.com 441-3200 / 441-3294 61 nenastavno_osoblje Jelena Jankovic - Ranisavljevic
Tatjana Kostić Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda 441-3299 61 nenastavno_osoblje Tatjana Kostic
Danijela Grujić Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda foodtech@agrif.bg.ac.rs 441-3117 61 nenastavno_osoblje Danijela Grujic
Slađana Lukić Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda sladjana.lukic@agrif.bg.ac.rs 441-3323 61 nenastavno_osoblje Sladjana Lukic
Zorana Miloradović Saradnik u visokom obrazovanju 11 Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda zorana@agrif.bg.ac.rs 441-3117 61 nenastavno_osoblje Zorana Miloradovic
prof. dr Snežana Oljača Redovni profesor Katedra za agrotehniku i agroekologiju soljaca@agrif.bg.ac.rs 441-3132 11 nastavnik prof. dr Snezana Oljaca
Lucija Milovanović Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za hemiju i biohemiju foodtech@agrif.bg.ac.rs 441-3137 61 nenastavno_osoblje Lucija Milovanovic
prof. dr Tijana Urošević Vanredni profesor Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda tijana@agrif.bg.ac.rs 441-3202 11 nastavnik prof. dr Tijana Urosevic
Milena Dosković Šef računovodstva - šef Službe 72 Služba za finansijske i računovodstvene poslove milenad@agrif.bg.ac.rs 441-3104 61 nenastavno_osoblje Milena Doskovic
Jelena Petrović Samostalni finansijsko – računovodstveni saradnik 73 Služba za finansijske i računovodstvene poslove mjelena@agrif.bg.ac.rs 441-3122 61 nenastavno_osoblje Jelena Petrovic
prof. dr Zorica Sredojević Redovni profesor Katedra teorije troškova, računovodstva i finansija zokas@agrif.bg.ac.rs 441-3297 11 nastavnik prof. dr Zorica Sredojevic
prof. dr Blaženka Popović Redovni profesor Katedra za menadžment u agrobiznisu blazenka@agrif.bg.ac.rs 441-3404 11 nastavnik prof. dr Blazenka Popovic
Elizabeta Atanasova - Nikolić Diplomirani bibliotekar - šef Biblioteke Biblioteka poljoprivrednog fakulteta beta@agrif.bg.ac.rs 441-3462 61 nenastavno_osoblje Elizabeta Atanasova - Nikolic
doc. dr Mihajlo Munćan Docent Katedra za menadžment u agrobiznisu mmuncan@agrif.bg.ac.rs 441-3416 11 nastavnik doc. dr Mihajlo Muncan
prof. dr Željko Dolijanović Redovni profesor Katedra za agrotehniku i agroekologiju dolijan@agrif.bg.ac.rs 441-3321 11 nastavnik prof. dr Zeljko Dolijanovic
Milijana Vlačić Prodavac 104 Služba za izdavačke poslove 441-3113 61 nenastavno_osoblje Milijana Vlacic
Snežana Spirić Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 64 Stručna služba redakcija@agrif.bg.ac.rs 441-3467 61 nenastavno_osoblje Snezana Spiric
Bogdan Mladenović Sekretar fakulteta 60 Stručna služba bogdan@agrif.bg.ac.rs 441-3164 61 nenastavno_osoblje Bogdan Mladenovic
Jelena Pantelić Viši stručnotehnički saradnik za rad u biblioteci 20 Biblioteka poljoprivrednog fakulteta arsjelena@agrif.bg.ac.rs 441-3462 61 nenastavno_osoblje Jelena Pantelic
Biljana Živančević Tehničar štampe 101 Služba za izdavačke poslove 61 nenastavno_osoblje Biljana Zivancevic
prof. dr Radojka Maletić Redovni profesor Katedra za statistiku maletic@agrif.bg.ac.rs 441-3425 lok.3425 11 nastavnik prof. dr Radojka Maletic
doc. dr Jasmina Oljača Docent Katedra za agrotehniku i agroekologiju jasmina.oljaca@agrif.bg.ac.rs 441-3150 11 nastavnik doc. dr Jasmina Oljaca
prof. dr Jelena Popović-Đorđević Redovni profesor Katedra za hemiju i biohemiju jelenadj@agrif.bg.ac.rs 441-3142 11 nastavnik prof. dr Jelena Popovic-Djordjevic
prof. dr Jasna Savić Redovni profesor Katedra za ratarstvo i povrtarstvo jaca@agrif.bg.ac.rs 441-3127 11 nastavnik prof. dr Jasna Savic
mr Kristina Marković Nastavnik stranog jezika Kabinet za strane jezike markovic.kristina@gmail.com 441-3234 11 saradnik mr Kristina Markovic
Milić Mrkalj Portir / Čuvar 94 Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3100 / 441-3252 61 nenastavno_osoblje Milic Mrkalj
prof. dr Ivana Sredović Ignjatović Vanredni profesor Katedra za hemiju i biohemiju isredovic@agrif.bg.ac.rs 441-3266 / 441-3137 11 nastavnik prof. dr Ivana Sredovic Ignjatovic
Boja Kvrgić Ilić Operater u kontakt centru 93 Služba za tehničke i nabavne poslove 2615-315 / 441-3555 61 nenastavno_osoblje Boja Kvrgic Ilic
prof. dr Dragica Božić Redovni profesor Katedra za ekonomiku poljoprivrede, tržište i ruralni razvoj bozdrag@agrif.bg.ac.rs 441-3493 11 nastavnik prof. dr Dragica Bozic
prof. dr Milica Fotirić- Akšić Vanredni profesor Katedra za voćarstvo fotiric@agrif.bg.ac.rs 441-3457 11 nastavnik prof. dr Milica Fotiric- Aksic
prof. dr Slaviša Stajić Vanredni profesor Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda stajic@agrif.bg.ac.rs 441-3272 11 nastavnik prof. dr Slavisa Stajic
Zoran Todorović Portir / Čuvar 94 Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3100 / 441-3252 61 nenastavno_osoblje Zoran Todorovic
Radmila Utješinović Spremačica 95 Služba za tehničke i nabavne poslove 61 nenastavno_osoblje Radmila Utjesinovic
prof. dr Vera Rakonjac Redovni profesor Katedra za genetiku, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo verak@agrif.bg.ac.rs 441-3363 11 nastavnik prof. dr Vera Rakonjac
Slađana Jovanović Spremačica 30 Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3485 61 nenastavno_osoblje Sladjana Jovanovic
prof. dr Zoran Pržić Vanredni profesor Katedra za vinogradarstvo zoranata4@yahoo.com 441-3317 11 nastavnik prof. dr Zoran Przic
Snežana Ivković Spremačica 30 Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3280 61 nenastavno_osoblje Snezana Ivkovic
Dragana Đurić Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za fitopatologiju 441-3186 61 nenastavno_osoblje Dragana Djuric
Slađana Bogdanović Spremačica 95 Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3120 61 nenastavno_osoblje Sladjana Bogdanovic
Živana Bojbaša Stručnotehnički saradnik za studije i studentska pitanja 83 Studentska služba zivana.bojbasa@agrif.bg.ac.rs 441-3330 61 nenastavno_osoblje Zivana Bojbasa
Ljubica Babić Spremačica 95 Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3485 61 nenastavno_osoblje Ljubica Babic
Ljiljana Mišković Spremačica 95 Služba za tehničke i nabavne poslove 61 nenastavno_osoblje Ljiljana Miskovic
Biljana Mladenović Spremačica 95 Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3441 61 nenastavno_osoblje Biljana Mladenovic
Rosa Milovanović Spremačica 30 Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3434 61 nenastavno_osoblje Rosa Milovanovic
prof. dr Vladan Pešić Redovni profesor Katedra za genetiku, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo vladanpesic@agrif.bg.ac.rs 441-3194 11 nastavnik prof. dr Vladan Pesic
Radmila Mitrevski Spremačica 30 Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3480 61 nenastavno_osoblje Radmila Mitrevski
Brankica Kocić Spremačica 30 Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3441 61 nenastavno_osoblje Brankica Kocic
Božica Katić Spremačica 30 Služba za tehničke i nabavne poslove 61 nenastavno_osoblje Bozica Katic
Željka Tomić Spremačica 30 Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3120 61 nenastavno_osoblje Zeljka Tomic
doc. dr Vesna Počuča Docent Katedra za melioracije zemljišta vpocuca@agrif.bg.ac.rs 441-3217 11 nastavnik doc. dr Vesna Pocuca
Time Selmonaj Spremačica 30 Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3434 61 nenastavno_osoblje Time Selmonaj
prof. dr Ilinka Pećinar Vanredni profesor Katedra za agrobotaniku ilinka@agrif.bg.ac.rs 441-3191 11 nastavnik prof. dr Ilinka Pecinar
Radmila Raković Spremačica 30 Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3314 61 nenastavno_osoblje Radmila Rakovic
Anđa Nešić Tehnički sekretar 68 Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove 441-3110 61 nenastavno_osoblje Andja Nesic
Vesna Marković Tehničar štampe 101 Služba za izdavačke poslove 441-3108 61 nenastavno_osoblje Vesna Markovic
Dimitrije Vučićević Magacioner / ekonom 40 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 61 nenastavno_osoblje Dimitrije Vucicevic
prof. dr Nenad Filipović Redovni profesor Katedra za hemiju i biohemiju nenadf@agrif.bg.ac.rs 441-3148 11 nastavnik prof. dr Nenad Filipovic
Milica Stanivuković Referent za finansijsko-računovodstvene poslove 24 Služba za finansijske i računovodstvene poslove stmilica@agrif.bg.ac.rs 441-3122 61 nenastavno_osoblje Milica Stanivukovic
Nebojša Graić Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – rukovodilac 32 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 61 nenastavno_osoblje Nebojsa Graic
prof. dr Vladislav Rac Vanredni profesor Katedra za hemiju i biohemiju vladarac@agrif.bg.ac.rs 441-3466 lok.3466 11 nastavnik prof. dr Vladislav Rac
Milutin Petković Radnik obezbeđenja bez oružja Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 61 nenastavno_osoblje Milutin Petkovic
Milanka Filipović Spremačica 30 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 61 nenastavno_osoblje Milanka Filipovic
Jovan Tasić Pomoćni radnik 35 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 81 nenastavno_osoblje Jovan Tasic
Ljiljana Živančević Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Institut za hortikulturu 441-3221 61 nenastavno_osoblje Ljiljana Zivancevic
Gordana Stanojević Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za voćarstvo 441-3346 / 441-3217 61 nenastavno_osoblje Gordana Stanojevic
prof. dr Danijela Đorđević Vanredni profesor Kabinet za strane jezike ddj@agrif.bg.ac.rs 441-3304 11 nastavnik prof. dr Danijela Djordjevic
prof. dr Dušan Živković Redovni profesor Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda dusan.zivkovic@agrif.bg.ac.rs 441-3273 11 nastavnik prof. dr Dusan Zivkovic
prof. dr Jovanka Laličić-Petronijević Redovni profesor Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda jovankal@agrif.bg.ac.rs 441-3299 11 nastavnik prof. dr Jovanka Lalicic-Petronijevic
Jadranka Štiklica Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za voćarstvo 441-3346 61 nenastavno_osoblje Jadranka Stiklica
doc. dr Vanja Stepanović Docent Katedra za matematiku i fiziku vanja@agrif.bg.ac.rs 441-3453 lok.3453 11 nastavnik doc. dr Vanja Stepanovic
Nataša Petrović Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Institut za hortikulturu 441-3224 61 nenastavno_osoblje Natasa Petrovic
Dalibor Vukojević Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – rukovodilac 32 Centar za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju dalibor.vukojevic@gmail.com 61 nenastavno_osoblje Dalibor Vukojevic
prof. dr Olivera Petrović-Obradović Redovni profesor Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju opetrovic@agrif.bg.ac.rs 441-3180 11 nastavnik prof. dr Olivera Petrovic-Obradovic
Bojana Milosavljević Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za hemiju i biohemiju bojanam@agrif.bg.ac.rs 441-3149 61 nenastavno_osoblje Bojana Milosavljevic
Nataša Kovjanić Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda 441-3323 61 nenastavno_osoblje Natasa Kovjanic
prof. dr Katarina Jovanović-Radovanov Vanredni profesor Katedra za pesticide i herbologiju katarinajr@agrif.bg.ac.rs 4413-491 11 nastavnik prof. dr Katarina Jovanovic-Radovanov
prof. dr Nada Šmigić Redovni profesor Katedra za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane nadasmigic@agrif.bg.ac.rs 441-3427 11 nastavnik prof. dr Nada Smigic
Slađan Stojanović Domar / majstor održavanja 28 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 61 nenastavno_osoblje Sladjan Stojanovic
Marko Vojinović Prodavac 104 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 441-3107 61 nenastavno_osoblje Marko Vojinovic
Njegovan Jokić Magacioner / ekonom 99 Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3109 61 nenastavno_osoblje Njegovan Jokic
Sonja Jović Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – rukovodilac 32 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac davidovicsonja@gmail.com 61 nenastavno_osoblje Sonja Jovic
Vlastimir Krgović Vozač vozila B kategorije (Traktorista) 36 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 61 nenastavno_osoblje Vlastimir Krgovic
as. mr Lidija Ivanović Asistent Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju lidija.ivanovic@agrif.bg.ac.rs 21 saradnik as. mr Lidija Ivanovic
Dragan Vojkić Prodavac 26 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 61 nenastavno_osoblje Dragan Vojkic
doc. dr Bojan Dimitrijević Docent Katedra za menadžment u agrobiznisu bojandi@agrif.bg.ac.rs 441-3336 lok. 3336 11 nastavnik doc. dr Bojan Dimitrijevic
Violeta Dramarić Referent za finansijsko-računovodstvene poslove 24 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac violeta.dramaric@agrif.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Violeta Dramaric
prof. dr Slavoljub Lekić Redovni profesor Katedra za genetiku, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo leko@agrif.bg.ac.rs 441-3236 11 nastavnik prof. dr Slavoljub Lekic
Jasmina Dosković Referent za finansijsko-računovodstvene poslove 24 Služba za finansijske i računovodstvene poslove 441-3103 61 nenastavno_osoblje Jasmina Doskovic
as. mr Milica Stevanović Asistent Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda milicastevanovic1311@gmail.com 21 saradnik as. mr Milica Stevanovic
doc. dr Nikola Ivanović Docent Katedra za matematiku i fiziku nikolai@agrif.bg.ac.rs 441-3455 11 nastavnik doc. dr Nikola Ivanovic
Bojana Popović Prodavac 26 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac bojana.popovich@gmail.com 61 nenastavno_osoblje Bojana Popovic
prof. dr Ivan Šoštarić Vanredni profesor Katedra za agrobotaniku sostaric@agrif.bg.ac.rs 441-3277 lok.3277 11 nastavnik prof. dr Ivan Sostaric
doc. dr Irena Radinović Docent Katedra za genetiku, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo calic@agrif.bg.ac.rs 441-3487 lok. 3487 11 nastavnik doc. dr Irena Radinovic
prof. dr Svjetlana Janković-Šoja Vanredni profesor Katedra za statistiku svjetlanajs@agrif.bg.ac.rs 441-384 lok.3384 11 nastavnik prof. dr Svjetlana Jankovic-Soja
dr Mira Radovanović Naučni saradnik Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda radovanovic.mira@gmail.com 441-3117 41 saradnik dr Mira Radovanovic
dr Vera Karličić Viši naučni saradnik Katedra za ekološku mikrobiologiju karlicicvera@gmail.com 441-3161 / 441-3162 41 nastavnik dr Vera Karlicic
dr Aleksandra Sknepnek Naučni saradnik Katedra za tehnološku mikrobiologiju alekavram@gmail.com 441-3326 41 saradnik dr Aleksandra Sknepnek
dr Nikola Đukić Naučni saradnik Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju nikoladjukadj@yahoo.com 441-3422 41 saradnik dr Nikola Djukic
prof. dr Boban Đorđević Redovni profesor Katedra za voćarstvo b.djordjevic@agrif.bg.ac.rs 441-3457 11 nastavnik prof. dr Boban Djordjevic
dr Katarina Zečević Viši naučni saradnik Katedra za fitopatologiju katarina.milojevic87@gmail.com 441-3186 21 nastavnik dr Katarina Zecevic
prof. dr Vladimir Pavlović Redovni profesor Katedra za matematiku i fiziku vlaver@agrif.bg.ac.rs 441-3445 11 nastavnik prof. dr Vladimir Pavlovic
prof. dr Marina Mačukanović - Jocić Redovni profesor Katedra za agrobotaniku marmajo@agrif.bg.ac.rs 441-3276 11 nastavnik prof. dr Marina Macukanovic - Jocic
prof. dr Ana Vuković Vimić Vanredni profesor Katedra za vinogradarstvo pazisadana@yahoo.com 441-3224 lokal 3224 11 nastavnik prof. dr Ana Vukovic Vimic
dr Anđelka Prokić Naučni saradnik Katedra za fitopatologiju andjelka03@gmail.com 441-3305 41 saradnik dr Andjelka Prokic
prof. dr Nebojša Banjac Vanredni profesor Katedra za hemiju i biohemiju nbanjac@agrif.bg.ac.rs 441-3148 / 441-3149 11 nastavnik prof. dr Nebojsa Banjac
dr Dunja Miletić Viši naučni saradnik Katedra za tehnološku mikrobiologiju dunjaduvnjak@gmail.com 21 nastavnik dr Dunja Miletic
doc. dr Marija Nikolić Docent Katedra za ekonomiku poljoprivrede, tržište i ruralni razvoj mnikolic@agrif.bg.ac.rs 441-3403 11 nastavnik doc. dr Marija Nikolic
doc. dr Ivana Vukašinović Docent Katedra za matematiku i fiziku ivanavu@agrif.bg.ac.rs 441-3455 11 nastavnik doc. dr Ivana Vukasinovic
prof. dr Branislav Stanković Redovni profesor Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja baxton@agrif.bg.ac.rs 441-3286 11 nastavnik prof. dr Branislav Stankovic
Vladimir Zečević Samostalni stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 23 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac vzecevic74@gmail.com 61 nenastavno_osoblje Vladimir Zecevic
Zorica Spasić Saradnik u visokom obrazovanju 11 Katedra za matematiku i fiziku zoricas@agrif.bg.ac.rs 441-3366 61 nenastavno_osoblje Zorica Spasic
Denis Vojt Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima 46 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac deniswojt@gmail.com 61 nenastavno_osoblje Denis Vojt
prof. dr Rajko Miodragović Redovni profesor Katedra za poljoprivrednu tehniku rajkom@agrif.bg.ac.rs 441-3449 11 nastavnik prof. dr Rajko Miodragovic
Marija Andulajević Samostalni finansijsko – računovodstveni saradnik 78 Služba za finansijske i računovodstvene poslove a.marija@agrif.bg.ac.rs 011/ 4413-396 61 nenastavno_osoblje Marija Andulajevic
doc. dr Marija Milošević Docent Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju marija.simonovic@agrif.bg.ac.rs 441-3464 11 nastavnik doc. dr Marija Milosevic
doc. dr Aleksa Lipovac Docent Katedra za melioracije zemljišta alipovac@agrif.bg.ac.rs 441-3136 11 nastavnik doc. dr Aleksa Lipovac
prof. dr Ružica Stričević Redovni profesor Katedra za melioracije zemljišta sruzica@agrif.bg.ac.rs 441-3393 11 nastavnik prof. dr Ruzica Stricevic
prof. dr Vladimir Zakić Redovni profesor Katedra teorije troškova, računovodstva i finansija zakic@agrif.bg.ac.rs 441-3424 11 nastavnik prof. dr Vladimir Zakic
Milica Čkrkić Matijević Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju milicacm@agrif.bg.ac.rs 011/4413-179 61 nenastavno_osoblje Milica Ckrkic Matijevic
mr Milena Radivojević Istraživač saradnik Katedra za pesticide i herbologiju jovanovic90milena@gmail.com 41 nenastavno_osoblje mr Milena Radivojevic
mr Nikolina Živković Naučni saradnik Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja nikolinalisov@yahoo.com 41 saradnik mr Nikolina Zivkovic
mr Ana Doroški Istraživač saradnik Katedra za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane ana.doroski@agrif.bg.ac.rs 41 saradnik mr Ana Doroski
mr Vesna Lazić Istraživač saradnik Katedra za tehnološku mikrobiologiju vlazic93@gmail.com 41 saradnik mr Vesna Lazic
mr Živica Jović Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima – rukovodilac 32 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 61 nenastavno_osoblje mr Zivica Jovic
prof. dr Ljubiša Živanović Redovni profesor Katedra za ratarstvo i povrtarstvo ljuba@agrif.bg.ac.rs 441-3129 11 nastavnik prof. dr Ljubisa Zivanovic
Goran Đorđević Pomoćni radnik 49 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 61 nenastavno_osoblje Goran Djordjevic
mr Aleksandra Ćirković Istraživač saradnik Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda cirkovicco@gmail.com 41 saradnik mr Aleksandra Cirkovic
Sonja Jovićević Poslovni sekretar Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove office@agrif.bg.ac.rs 011/4413-166 61 nenastavno_osoblje Sonja Jovicevic
Marija Radivojević Samostalni stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 61 Služba za tehničke i nabavne poslove komercijala@agrif.bg.ac.rs 4413-176 61 nenastavno_osoblje Marija Radivojevic
dr Marina Hovjecki Naučni saradnik Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda marina.hovjecki@agrif.bg.ac.rs 41 saradnik dr Marina Hovjecki
as. mr Blagoje Stojković Asistent Katedra za ishranu, fiziologiju i anatomiju domaćih i gajenih životinja 21 saradnik as. mr Blagoje Stojkovic
mr Vukosav Golubović Istraživač saradnik Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja vukosavg@agrif.bg.ac.rs 4413-290lok.3290 41 saradnik mr Vukosav Golubovic
prof. dr Nataša Milosavljević Vanredni profesor Katedra za matematiku i fiziku natasam@agrif.bg.ac.rs 4413-454 lok.3454 11 nastavnik prof. dr Natasa Milosavljevic
Aleksandra Joksimović Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima 14 Centralna laboratorija Poljoprivrednog fakulteta centlab@agrif.bg.ac.rs 441-3296 21 nenastavno_osoblje Aleksandra Joksimovic
Mina Radivojević Samostalni finansijsko – računovodstveni saradnik 73 Služba za finansijske i računovodstvene poslove mina.radivojevic@agrif.bg.ac.rs 61 nenastavno_osoblje Mina Radivojevic
mr Ana Plećić Istraživač saradnik Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja ana.bjekovic96@gmail.com 41 saradnik mr Ana Plecic
mr Vanja Kovačević Samostalni stručnotehnički saradnik za međunarodnu saradnju 62 Stručna služba vanja.kovacevic@agrif.bg.ac.rs 4413-420 lok.3420 61 nenastavno_osoblje mr Vanja Kovacevic
Mlađan Stanković Pomoćni radnik 35a Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 61 nenastavno_osoblje Mladjan Stankovic
Dana Bucalo Jelić Saradnik u visokom obrazovanju 11 Katedra za statistiku bucalo@agrif.bg.ac.rs 441-3417 21 nenastavno_osoblje Dana Bucalo Jelic
Marija Milašinović Tehnički sekretar 17 Institut za prehrambenu tehnologiju i biohemiju foodtech@agrif.bg.ac.rs 011/4413-315 61 nenastavno_osoblje Marija Milasinovic
as. mr Biljana Bošković Asistent Katedra za poljoprivrednu tehniku biljana.boskovic@agrif.bg.ac.rs 21 saradnik as. mr Biljana Boskovic
prof. dr Milica Mirković Vanredni profesor Katedra za tehnološku mikrobiologiju petrusicm@agrif.bg.ac.rs 441-3326 / 441-3201 11 nastavnik prof. dr Milica Mirkovic
prof. dr Dragica Brkić Redovni profesor Katedra za pesticide i herbologiju dragica.brkic@agrif.bg.ac.rs 441-3398 11 nastavnik prof. dr Dragica Brkic
prof. dr Dragan Stanojević Vanredni profesor Katedra za opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja stanojevic@agrif.bg.ac.rs 441-3169 11 nastavnik prof. dr Dragan Stanojevic
doc. dr Mile Veljović Docent Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja mile.veljovic@agrif.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Mile Veljovic
dr Ivana Radović Asistent sa doktoratom Katedra za agrohemiju i fiziologiju biljaka ivana.petrovic@agrif.bg.ac.rs 441-3146 21 saradnik dr Ivana Radovic
Igor Zdravković Službenik za poslove zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu Služba za tehničke i nabavne poslove 441-3117 21 nenastavno_osoblje Igor Zdravkovic
as. mr Uroš Vojinović Asistent Katedra za pesticide i herbologiju uros.vojinovic@agrif.bg.ac.rs 21 saradnik as. mr Uros Vojinovic
as. mr Milica Glišić Asistent Katedra za vinogradarstvo milical@agrif.bg.ac.rs 4413-158 21 saradnik as. mr Milica Glisic
Jasmina Antonijević Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove 69 Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove nina@agrif.bg.ac.rs 441-3110 61 nenastavno_osoblje Jasmina Antonijevic
doc. dr Marina Vasilić Docent Katedra teorije troškova, računovodstva i finansija marina.vasilic@agrif.bg.ac.rs 441-3411lok.3411 11 nastavnik doc. dr Marina Vasilic
as. mr Nemanja Gršić Asistent Katedra za agrotehniku i agroekologiju nemanja.grsic@agrif.bg.ac.rs 441-3150 21 saradnik as. mr Nemanja Grsic
as. mr Stefan Stepić Asistent Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja stefan.stepic@agrif.bg.ac.rs 441-3196 21 saradnik as. mr Stefan Stepic
Nazlija Ajeti Spremačica 95 Služba za tehničke i nabavne poslove 61 nenastavno_osoblje Nazlija Ajeti
as. mr Sofija Kilibarda Asistent Katedra za ratarstvo i povrtarstvo 21 saradnik as. mr Sofija Kilibarda
as. mr Nikola Anđelković Asistent Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju 21 saradnik as. mr Nikola Andjelkovic
as. mr Milana Stojanoski Asistent Katedra za voćarstvo 21 saradnik as. mr Milana Stojanoski
dr Mihailo Milanović Asistent sa doktoratom Katedra za poljoprivrednu tehniku 21 saradnik dr Mihailo Milanovic
mr Spasoje Belošević Istraživač pripravnik Katedra za hemiju i biohemiju sbelosevic@agrif.bg.ac.rs 41 saradnik mr Spasoje Belosevic
as. mr Nikola Bajčetić Asistent Katedra za tehnološku mikrobiologiju 21 saradnik as. mr Nikola Bajcetic
mr Teodora Tojić Istraživač pripravnik Katedra za pesticide i herbologiju teodora.tojic@agrif.bg.ac.rs 41 saradnik mr Teodora Tojic
Milica Zarić Prodavac 26 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 61 nenastavno_osoblje Milica Zaric
Đuza Ramadani Spremačica 95 Služba za tehničke i nabavne poslove 61 nenastavno_osoblje Djuza Ramadani
Milan Petrović Pomoćni radnik 35 Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta Radmilovac 81 nenastavno_osoblje Milan Petrovic
Nadica Petrović pravno kadrovski analitičar Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove nadica.petrovic@agrif.bg.ac.rs 51 nenastavno_osoblje Nadica Petrovic
as. mr Julija Šćekić Asistent Katedra za matematiku i fiziku julijascekic997@gmail.com 21 saradnik as. mr Julija Scekic
Miljka Vuković Spremačica 30 Služba za tehničke i nabavne poslove 61 nenastavno_osoblje Miljka Vukovic
Vesna Lazarević Spremačica 30 Služba za tehničke i nabavne poslove 61 nenastavno_osoblje Vesna Lazarevic
Milan Šunjevarić Saradnik u nastavi Katedra za poljoprivrednu tehniku 21 saradnik Milan Sunjevaric
Gordana Gavrić Spremačica 30 Služba za tehničke i nabavne poslove 61 nenastavno_osoblje Gordana Gavric
mr Ivana Perić Istraživač pripravnik Katedra za tehnološku mikrobiologiju ivanaperic001@gmail.com 41 saradnik mr Ivana Peric
mr Ana Todorović Istraživač pripravnik Katedra za tehnološku mikrobiologiju ana.todorovic@agrif.bg.ac.rs 41 saradnik mr Ana Todorovic
Aleksandra Ilić Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti 18 Katedra za tehnološku mikrobiologiju 61 nenastavno_osoblje Aleksandra Ilic
mr Miljan Grkinić Istraživač pripravnik Katedra za fitopatologiju beomiljan@gmail.com 41 saradnik mr Miljan Grkinic
as. mr Nikola Živić Asistent Katedra za opštu ekonomsku teoriju, sociologiju, sociologiju sela i poslovno pravo 21 saradnik as. mr Nikola Zivic
Aleksa Ristić Saradnik u nastavi Katedra za ekonomiku poljoprivrede, tržište i ruralni razvoj 21 saradnik Aleksa Ristic
Mia Šipka Vodeći istraživač projekta 112 Katedra za poljoprivrednu tehniku 41 nenastavno_osoblje Mia Sipka
Sanja Peras Tehnički sekretar 17 Institut za poljoprivrednu tehniku 51 nenastavno_osoblje Sanja Peras
Marko Kitanović Saradnik u nastavi Katedra za voćarstvo 21 saradnik Marko Kitanovic
Andreja Preković Saradnik u nastavi Katedra za vinogradarstvo 21 saradnik Andreja Prekovic
Marko Janković Spremačica 30 Služba za tehničke i nabavne poslove 61 nenastavno_osoblje Marko Jankovic
mr Jovana Marković Istraživač pripravnik Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja jovana.markovic@agrif.bg.ac.rs 41 saradnik mr Jovana Markovic
as. mr Vasili Vasilije Ostojić Asistent Katedra teorije troškova, računovodstva i finansija 21 saradnik as. mr Vasili Vasilije Ostojic
Andrija Rajković Saradnik u nastavi Katedra za poljoprivrednu tehniku 21 saradnik Andrija Rajkovic
Milena Galac Saradnik u nastavi Katedra za genetiku, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo 21 saradnik Milena Galac
mr Nevena Barać Istraživač pripravnik Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda 41 saradnik mr Nevena Barac
mr Milica Pešić Istraživač pripravnik Katedra za hemiju i biohemiju 41 saradnik mr Milica Pesic
mr Marko Vukomanović Istraživač pripravnik Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja 41 saradnik mr Marko Vukomanovic
mr Julijana Živojinović Istraživač pripravnik 111a Katedra za fitopatologiju 41 nenastavno_osoblje mr Julijana Zivojinovic
mr Dušica Kovačević Istraživač pripravnik 111a Katedra za fitopatologiju 41 nenastavno_osoblje mr Dusica Kovacevic
doc. dr Ivan Pavkov Docent Katedra za matematiku i fiziku 11 nastavnik doc. dr Ivan Pavkov
prof. dr Milena Pantić Vanredni profesor Katedra za tehnološku mikrobiologiju milenas@agrif.bg.ac.rs 441-3343 11 nastavnik prof. dr Milena Pantic
as. mr Đorđe Kotarac Asistent Katedra za opštu ekonomsku teoriju, sociologiju, sociologiju sela i poslovno pravo 21 saradnik as. mr Djordje Kotarac
as. mr Sanja Đurđević Asistent Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda sanja.djurdjevic@agrif.bg.ac.rs 21 saradnik as. mr Sanja Djurdjevic
as. mr Ana Sredojević Asistent Katedra za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane ana.sredojevic@agrif.bg.ac.rs 21 saradnik as. mr Ana Sredojevic
as. mr Nikola Ristić Asistent Katedra za statistiku risticnikola91@gmail.com 4413-419 lok.3419 21 saradnik as. mr Nikola Ristic
prof. dr Bojan Stojnić Redovni profesor Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju bstojnic@agrif.bg.ac.rs 441-3300 11 nastavnik prof. dr Bojan Stojnic