Navigacija

KONTAKT

 

ADRESA:

Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet, 
Nemanjina 6, 11080, 
Beograd - Zemun


CENTRALA:

(+381 11) 441-3555

 

DEKANAT:

direktni - (+381 11) 441-3166
lokal - 3166

Faks: (+381 11) 441-3505

E-mail: office@agrif.bg.ac.rs

 

PIB: 100198802 
Žiro račun: 840-1872666-79

 

Dekan:

Prof. dr Dušan Živković
Tel. fiksni: 441-3166;
Tel. lokal: 3166;
E-mail: office@agrif.bg.ac.rs dusan.zivkovic@agrif.bg.ac.rs

Prodekani:

Doc. dr Tamara Paunović
Prodekan za nastavu
Tel. fiksni: 441-3410
Tel. lokal: 3410
E-mail: tamara@agrif.bg.ac.rs

Prof. dr Vladan Bogdanović
Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju
Tel. fiksni: 441-3166
Tel. lokal: 3166
E-mail: vlbogd@agrif.bg.ac.rs


Sekretar:

Bogdan Mladenović, dipl. pravnik
Tel. lokal: 3164;
Tel. mobilni: 063 8934 213;
Tel. fiksni: 4413164;
E-mail: bogdan@agrif.bg.ac.rs 
 

Međunarodna saradnja i odnosi sa javnošću:

Vanja Kovačević
saradnik za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću
Tel. mobilni: 062 8002316 ;
Tel. fiksni: 4413420;
Tel. lokal: 3420;
E-mail: public@agrif.bg.ac.rs  vanja.kovacevic@agrif.bg.ac.rs