Navigacija

Studijski program: Agroekonomija i ruralni razvoj

I GODINA
I semestar
Šifra  Naziv predmeta  Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
D-AE-20-KMA Kvantitativne metode u agrobiznisu 10 0 0 5 0 15
D-AE-20-STER Savremene teorije ekonomskog razvoja 10 0 0 5 0 15
UKUPNO: 20 0 0 10 0 30
II semestar
Šifra  Naziv predmeta  Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
Izborni blok 1
D-AE-20-MIEP Metode istraživanja u ekonomici poljoprivrede i ruralnom razvoju 10 0 0 5 0 10
D-AE-20-MIMA Metode istraživanja menadžmenta u agrobiznisu
D-AE-20-MIAF Metode istraživanja u agrarnim finansijama i poslovanju
  Doktorska disertacija 1 NIR 0 0 0 5 0 10
  Doktorska disertacija 1 - izrada i  odbrana 0 0 0 0 10 10
UKUPNO: 10 0 0 10 10 30
 
II GODINA
IIIsemestar
Šifra  Naziv predmeta  Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
Izborni blok 2
D-AE-20-EPRE Ekonomika zaštite prirodnih resursa i životne sredine 10 0 0 10 0 30
D-AE-20-ARP Agrarna i ruralna politika
D-AE-20-POS Poslovni sistemi u poljoprivredi
D-AE-20-SUR Strategijsko upravljačko računovodstvo u agrobiznisu
D-AE-20-ITA Istraživanje tržišta i agromarketing
D-AE-20-SIP Sistemi poljoprivredne proizvodnje
D-AE-20-UTI Upravljanje troškovima i investicijama u agrobiznisu
  Analiza ponašanja potrošača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
UKUPNO: 10 0 0 10 0 30
IV semestar
Šifra  Naziv predmeta  Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
Izborni blok 3
  Ruralna sociologija 5 0 0 5 0 10
D-AE-20-RUEK Ruralna ekonomija
  Projekt menadžment
  Međunarodni marketing i trgovina poljoprivredno-prehrambenim proizvodima
D-AE-20-SAPR Svetska poljoprivreda i prehrambena sigurnost
D-AE-20-SMA Strategijski menadžment u agrobiznisu
D-AE-20-IOP Investicije u održivoj poljoprivredi
  Procena vrednosti poljoprivrednih preduzeća
  Doktorska disertacija 2 NIR 0 0 0 10 0 10
  Doktorska disertacija 2 - izrada i  odbrana 0 0 0 0 10 10
UKUPNO: 5 0 0 15 10 30
 
III GODINA
V semestar
Šifra  Naziv predmeta  Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
  Doktorska disertacija 3 NIR 0 0 0 20 0 20
  Doktorska disertacija 3 - izrada i  odbrana 0 0 0 0 10 10
UKUPNO: 0 0 0 20 10 30
VI semestar
Šifra  Naziv predmeta  Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
  Doktorska disertacija 4 NIR 0 0 0 20 0 15
  Doktorska disertacija 4 - izrada i  odbrana 0 0 0 0 10 15
UKUPNO: 0 0 0 20 10 30

 

Napomena: Student bira i polaže po jedan predmet iz izbornog bloka 1 i izbornog bloka 3, a bira i polaže dva predmeta iz izbornog bloka 2  

P         Predavanja

V         Vežbe

DON   Drugi oblici nastave

IR      Istraživački rad

SPECIFIKACIJA PREDMETA

KOMPETENTNOST NASTAVNIKA

KOMPETENTNOST MENTORA