Navigacija

Akreditacija 2020

  • Osnovne akademske studije

1. Agroekonomija
      Specifikacija predmeta
     Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi
     Uverenje
2. Biljna proizvodnja
     Specifikacija predmeta
     Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi
     Uverenje
3. Biotehnički i informacioni inženjering
     Specifikacija predmeta
     Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi
     Uverenje
4. Zaštita životne sredine u proizvodnji hrane
     Specifikacija predmeta
     Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi
     Uverenje
5. Zootehnika
     Specifikacija predmeta
     Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi
     Uverenje
6. Prehrambena tehnologija
     Specifikacija predmeta
     Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi
     Uverenje
7. Fitomedicina
     Specifikacija predmeta
     Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi
     Uverenje
 
 

 

  • Master akademske studije

1. Agroekonomija
     Specifikacija predmeta
     Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi
     Uverenje

2. Voćarstvo i Vinogradarstvo i vinarstvo

     Specifikacija predmeta
     Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi
     Uverenje
3. Poljoprivreda
     Specifikacija predmeta
     Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi
     Uverenje
4. Prehrambena tehnologija
     Specifikacija predmeta
     Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi
     Uverenje
5. Fitomedicina
     Specifikacija predmeta
     Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi
     Uverenje

6. Zaštita životne sredine u poljoprivredi
     Specifikacija predmeta
     Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi
      Uverenje

7. Environmental protection in agriculture
    Book of subjects
    Book of teachers
    Certificate

 

  • Specijalističke akademske studije

1. Zootehnika
     Specifikacija predmeta
     Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi
     Uverenje
2. Prehrambena tehnologija
     Specifikacija predmeta
     Naučne, umetničke i stručne kvalifikacije nastavnika i zaduženja u nastavi
     Uverenje

 

  • Doktorske akademske studije

1. Agroekonomija i ruralni razvoj
     Specifikacija predmeta
     Kompetentnost nastavnika
     Kompetentnost mentora
     Uverenje
2. Poljoprivredne nauke
     Specifikacija predmeta
     Kompetentnost nastavnika
     Kompetentnost mentora
     Uverenje
3. Prehrambena tehnologija
     Specifikacija predmeta
     Kompetentnost nastavnika
     Kompetentnost mentora
     Uverenje

 


1. Lista saradnika - naučnoistraživački projekti

2. Zbirni pregled naučnoistraživačkih rezultata

3. Lista nastavnika angažovanih sa punim radnim vremenom

4. Lista nastavnika u radnom odnosu sa nepunim radnim vremenom

5. Lista ostalih angažovanih nastavnika

6. Lista saradnika u radnom odnosu sa punim radnim vremenom

7. Lista ostalih angažovanih saradnika

8. Pregled broja studenata

9. Uverenje - NIO

10. Uverenje - USTANOVA