Навигација

Хемијска лабораторија за пестициде

Хемијска лабораторија за пестициде, Института за фитомедицину, Катедре за пестициде и хербологију Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, опремљена је савременом лабораторијском опремом за анализу активних супстанци пестицида (хербициди, фунгициди, зооциди) и регулатора раста у средствима за заштиту биља, одређивање садржаја нечистоћа од токсиколошког и екотоксиколошког значаја у активним супстанцама пестицида и одређивање физичко-хемијских својстава средстава за заштиту биља.
У оквиру истраживања бавимо се одређивањем остатака пестицида у биљном материјалу, земљиšту и води, одређивањем садржаја микотоксина (афлатоксин Б1, Г1, Б2 и Г2, фумонизин Б1 и Б2, охратоксин А, зеареленон, деоксиниваленол) у биљном материјалу, као и одређивање састава и садржаја 37 масних киселина у материјалу биљног и животињског порекла. Опрема се користи за реализацију докторских дисертација, мастер и дипломских радова, за стручне и истраживачке делатности у оквиру реализације различитих националних и међународних пројеката, као и за сарадњу са малим и средњим предузећима. 
Лабораторија је опремљена са четири гасна хроматографа са ECD, FID, FPD и NPD детекторима и са течним хроматографом са масеним спектрометром (LC-MS/MS), велике осетљивости (1 pg резерпина ињектованог „on column“), специфичности, тачности (0,1 Da од 5 – 1000 m/z) са максималном брзином скенирања маса од 12500 Da/s и могућношћу праћења 4000 прелаза јона по методи.

Менаџер квалитета: др Драгица Бркић, ред. проф.
Руководилац лабораторије: др Бојана Шпировић Трифуновић, асистент са докторатом
Аналитичар: др Горица Вуковић
Технички сарадници: Љиљана Васић, Милош Ранковић

Како исказати приговор на наш рад?
Одговорност особља ХЛП је да компетентно, стручно и објективно изврши уговорено испитивање. У случају да имате приговор на наш рад неопходно је да нам путем мејла spirovic@agrif.bg.ac.rs доставите детаљне информације. Приговор мора да садржи податке о подносиоцу (назив лица, адреса, место, контакт телефон и e-mail), јасно наведен опис приговора, одговарајуће доказе за наводе из приговора уколико су расположиви. Подносилац приговора ће благовремено бити обавештен о току решавања приговора као и исходу истог. Рок за решавање приговора је не дужи од 20 радних дана. На захтев подносиоца приговора биће му достављена Процедура за решавање приговора HLP-PR-06.
Контакт лабораторије:
Тел. : 011 4413 258;   011 4413 525
Факс: 011 4413 525

http://www.registar.ats.rs/predmet/1304/