Навигација

Лабораторија за фитобактериологију

Лaборaторијa зa фитобaктериологију

 

Делaтност лaборaторије

Лaборaторијa зa фитобaктериологију Институтa зa фитомедицину Пољопривредног фaкултетa у Беогрaду, опремљенa је сaвременом лaборaторијском опремом зa дијaгностику болести биљaкa проузроковaних пaтогеним прокaриотимa. Лaборaторијa се aктивно користи у нaстaвним aктивностимa Фaкултетa, реaлизaцији истрaживaчких пројекaтa у земљи (пројекти Министaрствa зa нaуку и технолошки рaзвој ТР 20062 и III 46008), кaо и умеђунaродним истрaживaчким пројектимa. Учешћем у међународним истраживачким програмима и сарадњом са иностраним лабораторијама настојимо да унапредимо кавалитет истраживања у фитобактериологији у нашој земљи. Лабораторијски простор и савремена опрема пружају могућност студентима дипломских, мастер и докторских студија као и истраживачима из других институција извођење иновативних истраживања и рад у динамичној атмосфери.

Програм истраживања Лабораторије за фитобактериологију обухвата:

(I) дијагностику обољења бактериозне природе повртарских биљака, јабучастих, коштичавих и језграстих воћака;

(II) детекцију и идентификацију фитопатогених бактерија применом класичних бактериолошких, серолошких и савремених молекуларних метода;

(III) проучавање биолошких мера заштите и истраживање алтернатива примени пестицида;

(IV) увођење у примену и оптимизација нових лабораторијских метода за проучавање фитопатогених бактерија.

Опрема:
замрзивач (-80°C) за чување узорака биљног материјала, изоловане ДНК и колекције бактерија; термостат за гајење микроорганизама; светлосни микроскоп; аутоклав; ламинарна комора; инструмент за ПЦР анализу; апаратура за хоризонталну електрофорезу са системом за напајање; УВ трансилуминатор; сет за фотодокументацију резултата ПЦР анализе; два водена купатила; аналитичка и прецизна техничка вага; магнетна мешалица са грејачем; pH-метар; центрифуга; мини шејкер; орбитални шејкер; турбидиметар, ЕЛИСА читач.

 

Руководилац лабораторије: 
др Алекса Обрадовић, редовни професор
Е-mail: aleksao@agrif.bg.ac.rs 

Истраживачи: 
др Милан Ивановић, редовни професор
Е-mail: milanivanovic@agrif.bg.ac.rs

Јелена Менковић, асистент
Е-mail: jelena.menkovic@agrif.bg.ac.rs

Анђелка Прокић, научни сарадник
Е-mail: andjelka@agrif.bg.ac.rs

Контакт лабораторије:

Тел. : 011 4413 303

Тел. : 011 4413 305
 
Факс: 011 316 82 60 

 

alt textalt text

 

alt textalt text