Навигација

Лaборaторијa зa aнaлизу квaлитетa воћa, грожђa и медa

Делaтност лaборaторије

Лабораторија за анализу квалитета воћа и грожђа је специјализована лабораторија за пружање услуга истраживачима у области одређивања квалитета плодова (путем анализа механичких и хемијских особина). Такође, у лабораторији се изводе електрофоретске анализе протеина и ензима.

У оквиру механичких анализа плодова врши се мерење масе, димензија и чврстоће плода. У оквиру хемијских анализа плодова лабораторија је специјализована за одређивање садржаја растворљивих и укупних сувих материја, укупних киселина, укупних шећера, редукујућих шећера, сахарозе, витамина Ц, укупних антоцијана, укупних фенола, протеина, липида, укупних минералних материја (пепела) и pH вредности плода.

У оквиру лабораторије обављају се активности на реализацији дипломских радова студената основних и мастер студија, докторских дисертација, као и стручне и истраживачке делатности у оквиру реализације различитих пројеката.

Tekst ispod slike

Лaборaторијa је опремљенa следећим aпaрaтимa:

 • HPLC Waters Breeze (Refractive Index Detector i Dual χ Absornance Detector, USA
 • Спектрофотометар T60 (PG Instruments, UK)
 • Инкубатор са хлађењем (2 ком., модел FOC 2251 VELP SCIENTIFICA, Италија)
 • Апарат за електрофорезу (Hoefer 600 SE Ruby, Amersham Biosciences, UK)
 • Магнетна мешалица (2 ком., 1) модел EUMS 70, Euinstruments.com; 2) VELP SCIENTIFICA, Италија)
 • Vortex (модел EUMSV 20, Euinstruments.com)
 • пХ метар (2 ком., 1) Iskra MA5735, Словенија; 2) Jenco 6173, USA)
 • Апарат за дестилацију (2 ком., 1) Сутјеска, Београд; 2) модел PGDS, NTRADE, Београд)
 • Сушница («Instrumentaria ST-06», Творница мерних инструмената и апарата ИНСТРУМЕНТАРИА, Загреб)
 • Апарат за центрифугирање (LC 320, «Tehtnica Železniki», Словенија)
 • Апарат за центрифугирање са хлађењем
 • Обично водено купатило (Сутјеска, Београд)
 • Дигитално водено купатило (модел HH-S, Euinstruments.com)
 • Пећ за жарење
 • Ручни дигитални рефрактометар (PAL-1, Atago, Јапан)
 • Аналитичка вага («Ohaus Corp», Pine Brook, NJ USA)
 • Техничка вага («Mettler», Anaheim, CA)
 • Електронска вага (2 ком., Acom JW-1, Кореја)
 • Пенетрометар (FT327, Италија)
 • Дигитални шублери (5 ком., модел N-85-100, Expert Modeco, Wroclaw, Пољска)
 • Микроскоп Bresser Biolam (Немачка)
 • Професионални сет за мерење AW вредности у прехрамбеној индустрији TESTO „650“
 • Апарат за вештачко осемењавање матица (Пољска)
   

Руководилaц лaборaторије:

Проф. др Јaсминкa Миливојевић

Е-поштa: jasminka@agrif.bg.ac.rs

Тел. +381 11 441-3382

 

Технички сaрaдник (хемијски лaборaнт):

Јaдрaнкa Штиклицa

Тел. +381 11 441-3346