Навигација

Лабораторија за исхрану домаћих и гајених животиња

Лaборaторијa зa исхрaну домaћих и гaјених животињa

 

Лабораторија за исхрану домаћих и гајених животиња је специјализована за пружање услуга истраживачима у области хемијске анализе хране за домаће и гајене животиње. У оквиру лабораторије обављају се стручне и истраживачке делатности, а нарочито активности везане за реализације националних и међународних научних пројеката.

Лабораторија за исхрану домаћих и гајених животиња је овлашћена за обављање комерцијалних хемијских анализа хране за животиње. Ова делатност лабораторије се реализује кроз вишегодишњу успешну сарадњу са већим бројем крупних и средњих газдинстава, на подручју целе земље, и то фарми: музних крава, товних јунади, свиња, кокоши носиља и бројлера, где савремени концепти исхране захтевају редовну хемијску анализу и оцену квалитета кабастих и концентрованих хранива, која улазе у састав оброка и смеша.

Хемијске анализе које обавља лабораторија:

 • Узимање узорка за анализу
 • Припремање узорка за анализу
 • Органолептичка оцена сточне хране
 • Одређивање садржаја влаге
 • Одређивање садржаја сирових протеина
 • Одређивање појединих фракција протеина у хранивима за исхрану преживара
 • Одређивање садржаја сирове целулозе
 • Одређивање садржаја влакана нерастворљивих у неутралном детерџенту - НДФ
 • Одређивање садржаја влакана нерастворљивих у киселом детерџенту - АДФ
 • Одређивање садржаја лигнина - АДЛ
 • Одређивање садржаја сирових масти
 • Одређивање садржаја сировог пепела
 • Одређивање садржаја скроба
 • Одређивање пХ вредности силаже
 • Квантитативно одређивање испарљивих масних киселина код силаже
 • Оцена квалитета силаже

Лабораторија за исхрану домаћих и гајених животиња Пољопривредног Факултета у Земуну, поседује модерну опрему и високостручан кадар, за обављање наведених активности, при чему треба нагласити да је једна од ретких у земљи која врши детерминисање садржаја појединих фракција влакана и протеина у хранивима, а што је неопходан предуслов за примену савремених система за формулисање и балансирање оброка за животиње.