Навигација

Хистолошка лабораторија

Хистолошкa лaборaторијa

 

Хистолошка лабораторија пружа могућност израде биљних и животињских привремених и трајних микроскопских препарата применом различитих методских поступака. Објекти могу бити обојени класичним бојама, које се традиционално примењују у светлосној микроскопији, као и флуоресцентним бојама, чиме је могуће идентификовати одређене групе органских једињења као и њихову локализацију у појединим ћелијама и ткивима.

Израда микроскопских препарата предвиђена је, пре свега, за потребе наставе и за научно-истраживачки рад научника и сарадника Факултета. Остали заинтересовани субјекти (основне и средње школе, институти...) могу наручити микроскопске препарате са објектима, сходно својим потребама и могућностима.

Хистолошка лабораторуја је опремљена са следећим апаратима:

  • Ткивни процесор Leica TP 1020
  • Парафински диспанзер са топлом плочом Leica EG 1120
  • Центар за бојење Leica ST 4040
  • Хладна плоча Leica EG 1130
  • Микротом Leica SM 2000
  • Водено купатило Leica HI 1210
  • Вибрациони микротом Leica VT 1000 S
  • Аналитичка вага ACCULAB ATL-224-V

 

Контакти:

Руководилац лабораторије
Раденко Радошевић
Тел.:011 4413 190
Е-пошта: radenkor@eunet.rs

Зорица Радовић
Тел.: 011 4413 289
Е-пошта: zradovic@agrif.bg.ac.rs