Навигација

Лабораторија за физиологију домаћих и гајених животиња

Лaборaторијa зa физиологију домaћих и гaјених животињa

 

Активности:

  1. Наставна
  2. Научна

Нaстaвнa aктивност - вежбе

  1. Руковање инструментима који се користе за физиолошке експерименте (светлосни микроскоп, центрифуга, водено купатило, урометар, спирометар, хемоглобинометар, хемоурометар).
  2. Извођење хематолошких анализа
  3. Одређивање хемијских и патолошких састојака мокраће
  4. Доказивање ензима дигестивног тракта и састојака млека
  5. Мерење крвног притиска, пулса
  6. Сецирање лабораторијских животиња
  7. Испитивање контракртилне способности мишића и појединих рефлекса код сисара

Нaучнa aктивност

Испитивање функционисања појединих система организма животиње: кардиоваскуларног (физиологија крви, физиологија срца и циркулација), респираторног (механизма размене гасова у плућима и ткивима), дигестивног (варење хранљивих материја), уринарног (механизма стварања и лучења мокраће) и утврђивање физиолошке улоге витамина и минерала.

Руководилaц:
др Веснa Дaвидовић, вaнредни професор
e-mail: vesnadv@agrif.bg.ac.rs

Особa одговорнa зa лaборaторију:
Јaдрaнкa Ћупић, технички сaрaдник
e-mail: fizio@agrif.bg.ac.rs