Навигација

Национални пројекти

2022

ПРОГРАМ ИДЕЈЕ

ФУНПРО – Функционални производи на бази протеина козјег млека и биоактивних једињења екстрахованих из комине грожђа и јестивих печурака

 

2008 - 2010 2011 - 2014 2021-

Основна истраживања

Технолошки развој

Основна истраживања

Технолошки развој

Интегрална и интердисциплинарна истраживања

Рaзвој високог обрaзовaњa - VIDTAGRO, под руководством доцентa др Нaтaше Милосaвљевић

Генетско унапређење у свињарству кроз систем оцене меснатости на линији клања

 

Генетска селекција у циљу унапређења пољопривредне производње

Генетско унапређење у свињарству кроз систем оцене меснатости на линији клања (пројекат 1)

Институт за примену науке у пољопривреди - Пројекат „Утицај првих 100 дана лактације на принос и квалитет млека код различитих раса крава“

Генетско унапређење у свињарству кроз систем оцене меснатости на линији клања (пројекат 2)

Р-СПЕКТ - Савремен приступ примене Раманове спектроскопије и хемометрије у процени квалитета хране: каротеноиди као модел нутријенти за примену у функционалним производима