Навигација

Наставна литература

2024

ЗДРУЖЕНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – СНАГА ЗДРУЖНОГ СЕКТОРА

Aуторка др Марија Николић и коаутор др Владимир Закић
Монографија, I издање

ПРАКТИКУМ ИЗ РАТАРСТВА

Aутор др Жељко Долијановић, коаутори др Зоран Броћић и др Јасмина Ољача
Практикум, I издање

 

2023

ОТПОРНОСТ ЖИВОТИЊСКОГ ОРГАНИЗМА

Aуторка др Весна Давидовић
Уџбеник, I издање

ОТПОРНОСТ ЖИВОТИЊСКОГ ОРГАНИЗМА

Aуторка др Весна Давидовић
Уџбеник (PDF – Portable Document Format), I издање

БОТАНИКА

Aуторка др Зора Дајић Стевановић, коауторкe  др Марина Мачукановић-Јоцић, др Драгана Ранчић и др Софија Пекић Quarrie
Уџбеник, I издање

ОСНОВИ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ВИШЕГОДИШЊИМ ЗАСАДИМА

Aуторка др Зорица Ранковић-Васић, коауторка др Милица Фотирић Акшић
Уџбеник, I издање

ПРАКТИКУМ И ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ОПШТЕ ХЕМИЈЕ

Aуторка др Евица Ивановић и коауторка др Ивана Средовић Игњатовић
Практикум, I издање

ТОПЛОТНЕ И ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ – Збирка решених задатaка са изводима из теорије

Aуторка: др Тијана Урошевић
Збирка (PDF – Portable Document Format), I издање

ТЕХНОЛОГИЈА КАФЕ

Aуторка: др Јованка Лаличић-Петронијевић
Уџбеник, прво издање

МИКРОБИОЛОГИЈА ЗЕМЉИШТА

Aуторка: др Вера Раичевић
Коаутори: др Блажо Лалевић, др Игор Кљујев и др Јелена Јовичић-Петровић
Уџбеник, I издање