Навигација

2017

ЧУВАЊЕ РАТАРСКИХ ПРОИЗВОДА

Aутори: др Љубиша Р. Живановић, др Љубиша Д. Коларић и др Јела Н. Икановић
Практикум, I издање

УВОД У БИОХЕМИЈУ ХРАНЕ

Aутори: др Слађана Станојевић и др Мирјана Пешић
Уџбеник, I издање

ТЕХНОЛОГИЈА ОСВЕЖАВАЈУЋИХ БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА

Aутори: др Предраг Вукосављевић и дипл. инж. Миле Вељовић
Уџбеник,  (PDF – Portable Document Format), I издање

ПРИМЕНА МОЛЕКУЛСКИХ МЕТОДА И РAМАНОВЕ МИКРОСКОПИЈЕ/СПЕКТРОСКОПИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ И ПРЕХРАМБЕНО-ТЕХНОЛОШКИМ НАУКАМA

Aутори: др Весна Рапић Отрин, мр Дејан Лазић, др Биљана Вуцелић Радовић и др Миомир Никшић
Практикум, (PDF – Portable Document Format), I издање

ПРАКТИКУМ СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА ИЗ ТЕРМОДИНАМИКЕ И ТЕРМОТЕХНИКЕ

Aутор др Иван Златановић
Практикум, I издање

ПРАКТИКУМ ИЗ ХЕМИЈЕ

Аутор др Ненад Филиповић  
Практикум,  I издање

ПРАКТИКУМ ИЗ ФИТОФАРМАЦИЈЕ: ЗООЦИДИ

Aутор др Ненад Тамаш
Практикум, I издање

ПРАКТИКУМ ИЗ ПОСЕБНОГ ВИНОГРАДАРСТВА

Aутор др Саша Матијашевић
Практикум, I издање

ПРАКТИКУМ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ

Aутори: Весна Пајић, Драгана Дудић, Драгица Радовановић и Јелена Козодеровић
Практикум, I издање

ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА – ОСНОВЕ ПЛАНИРАЊА И АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

Aутори: др Зорица Средојевић, др Снежана Ољача и др Бранка Кресовић

Mонографијa, I издање

ОРГАНСКА ЊИВСКА ПРОИЗВОДЊА

Aутори: др Душан Ковачевић и др Жељко Долијановић

Mонографијa, I издање

ОПШТЕ ПОВРТАРСТВО I део

Aуторка: др Дубравка Савић
Уџбеник, I издање

НАВОДЊАВАЊЕ У РАТАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Aуторка: др Гордана Матовић
Практикум, (PDF – Portable Document Format),  I издање

МОДИФИКАЦИЈА УЉА И МАСТИ

Aуторка: др Биљана Рабреновић
Практикум, I издање

МЕХАНИЗАЦИЈА У ХОРТИКУЛТУРИ

Aутор. др Mилош Пајић
Практикум, I издање

ЖИТА БЕЗ ГЛУТЕНА И ПСЕУДОЦЕРЕАЛИЈЕ – НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПРЕРАДИ

Aуторка: др Мирјана Демин
Уџбеник, I издање

БОЛЕСТИ ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ

Aутори: др Милан Ивановић и др Мирко Ивановић
Уџбеник, I издање

БИОЛОШКИ И МОЛЕКУЛАРНИ МАРКЕРИ У ОПЛЕМЕЊИВАЊУ

Aутори: др Славен Продановић, др Гордана Шурлан Момировић, др Драгица Зорић и др Мила Савић
Уџбеник, I издање

БИОАКТИВНЕ КОМПОНЕНТЕ ХРАНЕ

Aутори: др Мирјана Пешић, др Александар Костић и др Мирољуб Бараћ
Практикум, I издање

ПРАКТИКУМ ИЗ ВИНОГРАДАРСТВА

Аутори: др Зорица Ранковић Васић и др Бранислава Сивчев  
Практикум, I издање