Навигација

2012

ФИЗИОЛОГИЈА СТРЕСА БИЉАКА

Ауторке: др Радмила Стикић и др Зорица Јовановић
Уџбеник, I издање

ПРАКТИКУМ ИЗ ФИЗИОЛОГИЈЕ БИЉАКА

Ауторке: др Љиљана Прокић и др Слађана Савић
Практикум, I издање

ПРАКТИКУМ ЗА АНАЛИЗЕ ЖИТА, БРАШНА, ПЕКАРСКИХ ПРОИЗВОДА И ТЕСТЕНИНА

Ауторка: др Мирјана Демин
Практикум, I издање

ПОЗНАВАЊЕ МЕСА

Аутори: др Душан Живковић и Марија Перуновић
Практикум, (pdf - Portable Document Format)

ПОЉОПРИВРЕДНА ЗООЛОГИЈА

Аутор:др Бојан Стојнић
(pdf – Portable Document Format)

ОСНОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ

Аутори: др Рајко Модраговић, др Милан Ђевић, др Зоран Милеуснић и др Александра Димитријевић
Уџбеник, I издање

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И АКРЕДИТАЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈА

Аутори: др Андреја Рајковић, др Нада Шмигић и др Мирјана Анђелковић
Уџбеник, I издање

КАЛКУЛАЦИЈЕ И КЊИГОВОДСТВО У ЗООТЕХНИЦИ

Ауторка: др Зорица Ј. Средојевић
Уџбеник, I издање

ЗООЛОШКИ ПРИРУЧНИК

Аутори: др Весна Полексић, др Зорка Дулић, др Ивана Живић и Божидар Рашковић
Приручник, II допуњено издање

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 1

Аутори: др Вања Степановић, мр Ана Линта, мр Весна Пајић, Зорица Спасић, Драгица Радовановић, Драгана Дудић и Јелена Козодеровић
Збирка, I издање

ЕНТОМОЛОГИЈА

Аутор: др Драга Граора
(pdf – Portable Document Format)

ВИРОЗЕ БИЉА

Аутори:др Бранка Крстић и Ивана Станковић
(pdf – Portable Document Format)

АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА БОЛЕСНИХ БИЉАКА

Аутори:др Наташа Дудук и др Бранка Крстић
(pdf – Portable Document Format)