Навигација

2018

ФИТОПАТОЛОГИЈА

Aуторка: др Ивана Вицо 
Уџбеник, I издање

УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У АГРОБИЗНИСУ

Aутори: др Сањин Ивановић и др Тодор Марковић
Уџбеник, I издање

ТЕХНОЛОШКЕ ОСНОВЕ ХЛАЂЕЊА - ЗБИРКА ЗАДАТАКА

Aуторка: др Снежана М. Стевановић 
Збирка задатака, I издање

ТЕХНОЛОГИЈА КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА - ПРАКТИКУМ СА ТЕОРИЈСКИМ ОСНОВАМА

Aуторка: др Јованка Лаличић Петронијевић
Практикум, I издање

СТАЊЕ ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА ЛИВАДА И ПАШЊАКА НА ПОДРУЧЈУ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

Aутор: др Александар Симић
Монографска студија, (PDF – Portable Document Format), I издање

СЕЛО У ВРТЛОГУ ПРОМЕНА

Aутори: др Сретен Јелић и др Татјана Јовановић
Монографија, I издање

ПРОИЗВОДЊА ВОЋНИХ РАКИЈА ВРХУНСКОГ КВАЛИТЕТА

Aутори: др Нинослав Никићевић, др Нермина Спахо, др Бранко Поповић, др Иван Урошевић и мр Даворка Ђукић Ратковић
Mонографијa, II  допуњено издање

ПРАКТИКУМ ИЗ ХЕМИЈЕ ПРИРОДНИХ ПРОИЗВОДА

Аутори: др Мирјана Миловановић, др Небојша Бањац и Александра Тасић, дипл. хем.
Практикум, I издање

ПРАКТИКУМ ИЗ ФИЗИОЛОГИЈЕ ДОМАЋИХ И ГАЈЕНИХ ЖИВОТИЊА

Аутори: Весна Давидовић и Мирјана Јоксимовић Тодоровић
Практикум, I издање

ПРАКТИКУМ ЗА ИСХРАНУ ПРЕЖИВАРА

Аутори: др Алекса Божичковић, др Горан Грубић и др Бојан Стојановић
Практикум, I издање

ПОСЕБНО ВОЋАРСТВО 3 – ЈАГОДАСТЕ ВОЋКЕ –

Aуторка:  др Јасминка Миливојевић
Уџбеник, I издање

ПОЉОПРИВРЕДНЕ МОЗГАЛИЦЕ – 1000 ЗАШТО, 1001 ЗАТО

Aутори: др Милица Петровић, ред. проф., др Владе Зарић, ред. проф., др Ђорђе Моравчевић, ванр. проф., Богдан Младеновић, дипл. правник, др Душан Радивојевић, ред. проф., др Душан Живковић, ред. проф., др Зора Дајић Стевановић, ред. проф., др Милован Величковић, ред. проф., др Драган Николић, ред. проф., др Славица Тодић, ред. проф., др Бранислава Сивчев, ред. проф., др Мирјана Румл, ред. проф., др Мића Младеновић, ред. проф., др Мирјана Кресовић, ред. проф., др Оливера Петровић-Обрадовић, ред. проф., др Славча Христов, ред. проф., др Зорица Васиљевић, ред. проф., др Зоран Рајић, ред. проф., др Александар Симић, ванр. проф., др Жељко Долијановић, ванр. проф., др Саша Матијашевић, ванр. проф., др Небојша Недић, ванр. проф., др Јасминка Миливојевић, ванр. проф., др Светлана Антић Младеновић, ванр. проф., др Блажо Лалевић, ванр. проф., др Свјетлана Радмановић, ванр. проф., др Наташа Дудук, ванр. проф., др Драгана Божић, ванр. проф., др Драга Граора, ванр. проф., др Бојан Стојнић, ванр. проф., др Милан Стевић, ванр. проф., др Ненад Тамаш, ванр. проф., др Новица Милетић, ванр. проф., др Драгица Бркић, ванр. проф., др Милан Радивојевић, ванр. проф., др Бојан Стојановић, ванр. проф., др Предраг Перишић, ванр. проф., др Рајко Миодраговић, ванр. проф., др Зоран Милеуснић, ванр. проф., др Јелена Миочиновић, ванр. проф., др Игор Томашевић, ванр. проф., др Јованка Лаличић Петронијевић, ванр. проф., др Љубиша Живановић, доцент, др Зорица Ранковић-Васић, доцент, др Ана Вуковић, доцент, др Мирјам Вујадиновић Мандић, доцент, др Марија Ћосић, доцент, др Катарина Јовановић Радованов, доцент, др Душанка Јеринић-Продановић, доцент, др Никола Грујић, доцент, др Радомир Савић, доцент, Маја Тодоровић, М.Сц. агроек., Ивана Словић, М. Сц. агроек., Александар Анђелковић, дипл. агроек., Никола Марашевић, дипл. агроек., Александра Богић, дипл. агроек., Теа Ливаја, студент
Друга едукативна публикација, I издање

ПЕДОЛОГИЈА

Aутори: др Александар Ђорђевић и др Свјетлана Радмановић 
Уџбеник, II измењено и допуњено издање

ОСНОВИ АГРОЕКОЛОГИЈЕ И АГРОТЕХНИКЕ

Aутори: др Душан Ковачевић и др Жељко Долијановић
Уџбеник, I издање

МЕХАНИЗАЦИЈА РАТАРСКE ПРОИЗВОДЊE

Aутори: др Мирко Урошевић, др Рајко Миодраговић и др Зоран Милеуснић
Уџбеник, I издање

ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ ГЕНЕТИКЕ

Aуторка: др Гордана Бранковић
Збирка задатака, (PDF – Portable Document Format), I издање

ЗАШТИТА И БИОМОНИТОРИНГ ВОДЕНИХ ЕКОСИСТЕМА

Aутори: др Зорка Дулић и др Божидар Рашковић 
Уџбеник, (PDF – Portable Document Format), I издање

ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА ОД ЕРОЗИЈЕ

Aуторка: др Марија Ћосић
Практикум, I издање

ЕФИКАСНОСТ ОРГАНСКЕ ПРОЗВОДЊЕ – малина, вишња и паприка

Аутори: др Зорица Ј. Средојевић, др Снежана И. Ољача, др Мићо Ољача, Слободан Миленковић, Владимир Филиповић, Владан Угреновић, др Бојан Димитријевић, Теодора Ђорђевић и Ивана Симић
Монографија,  I издање 

ВИРОЗЕ РАТАРСКОГ, ПОВРТАРСКОГ И УКРАСНОГ БИЉА

Aутори: др Бранка Крстић, др Ивана Станковић и др Ана Вучуровић 
Уџбеник, I издање

БОЛЕСТИ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОВРТАРСКИХ БИЉАКА

Aутори: др Горан Делибашић, др Алекса Обрадовић и др Бранкица Тановић 
Уџбеник, I издање