Навигација

2016

ТЕХНОЛОГИЈА МЕСА 1

Aутори: др Душан Живковић и др Славиша Стајић
Уџбеник, I издање

ТЕХНОЛОГИЈА ДУВАНА

Aуторка: др Весна Радојичић
Уџбеник, I издање

СТОЧАРСТВО

Аутори: др Милица Петровић и др Драган Радојковић
Практикум, (pdf – Portable Document Format), I издање

СЕНЗОРНА АНАЛИЗА ХРАНЕ - ПРАКТИКУМ СА ТЕОРИЈСКИМ ОСНОВАМА

Aутор: др Никола Томић
Практикум, I издање

ПРОБИОТИЦИ И ПРЕБИОТИЦИ

Аутори: др Зорица Радуловић и Милица Мирковић, дипл. инг.
Уџбеник, I издање

ПРАКТИКУМ ТЕХНОЛОГИЈА ОТПАДНИХ ВОДА

Aутори: Бојана Вујовић, Смиља Теодоровић, др Блажо Лалевић и др Вера Раичевић
Практикум, I издање

ПРАКТИКУМ ИЗ ХЕРБОЛОГИЈЕ

Aуторке: др Сава Врбничанин и др Драгана Божић
Практикум, I издање

ПРАКТИКУМ ИЗ ПРЕДМЕТА ОСНОВИ БИОХЕМИЈЕ за прву годину одсека Зоотехника

Aуторка: др Маја Козарски
Практикум, I издање

ПРАКТИКУМ ИЗ ПРЕДМЕТА МИКРОБИОЛОГИЈА БИЉНИХ ПРОИЗВОДА

Aутори: др Анита Клаус и др Миомир Никшић
Практикум, I издање

ПРАКТИКУМ ИЗ ЗООХИГИЈЕНЕ

Aутори: др Рената Релић и др Славча Христов
Практикум, I издање

ПРАКТИКУМ ИЗ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДОМАЋИХ И ГАЈЕНИХ ЖИВОТИЊА

Aутори: др Бранислав Станковић, др Славча Христов и др Соња Обреновић
Практикум, I издање

ПЕДОЛОГИЈА

Аутори: др Александар Ђорђевић и др Свјетлана Радмановић
Уџбеник, I издање

ПАКТИКУМ ИЗ ЖИВИНАРСТВА

Aутор: др Владан Ђермановић
Практикум, I издање

ОСНОВИ ВОЋАРСТВА

Аутори: др Чедо Опарница, др Бобан Ђорђевић, др Гордан Зец и др Тодор Вулић
Уџбеник, I издање

ОПТИМИЗАЦИЈА ТЕХНОЛОШКИХ ПОСТУПАКА И ЗООТЕХНИЧКИХ РЕСУРСА НА ФАРМАМА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ОДРЖИВОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ МЛЕКА

Aутор: др Владан Богдановић
Монографија, (PDF – Portable Document Format), I издање

НАЧИНИ И ТЕХНИКА ОДВОДЊАВАЊА

Aутори: др Невенка Ђуровић, др Драган Рудић и др Еника Грегорић
Уџбеник, (PDF – Portable Document Format), I издање

МЕХАНИЗАЦИЈА У МЕЛИОРАЦИЈАМА ЗЕМЉИШТА

Aутори: др Мићо Ољача, др Драгиша Раичевић и др Коста Глигоревић
Уџбеник, II допуњено издање

МЕТЕОРОЛОГИЈА

Aуторка: др Мирјана Румл
Уџбеник, I издање

МАШИНЕ ЗА ПРИМЕНУ ПЕСТИЦИДА

Aутори: др Мирко Урошевић и др Александра Димитријевић
Уџбеник, I издање

ИСПИТИВАЊЕ СЕМЕНА

Aутор: др Славољуб С. Лекић
Уџбеник, II допуњено издање

БИОЛОШКЕ ОСНОВЕ СТОЧАРСТВА

Аутор: др Владан Богдановић
Уџбеник, I издање

АМБАЛАЖА И ПАКОВАЊЕ ХРАНЕ

Аутори: др Тања Петровић и Јасмина Рајић
Практикум, I издање