Навигација

2014

ХРОМАТОГРАФИЈА У АНАЛИЗИ ХРАНЕ

Аутори: др Весна В. Антић и др Малиша П. Антић

ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

Аутор: др Владимир Закић
Уџбеник, I издање

ТЕОРИЈА ТРОШКОВА СА КАЛКУЛАЦИЈАМА у производњи и преради пољопривредних производа

Аутор: др Петар Гогић
Уџбеник, III измењено и допуњено издање

СРПСКА ШЉИВОВИЦА

Аутор: др Нинослав Никићевић
Монографија, I издање

РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

Аутор: др Зоран Броћић
Уџбеник, I издање

ПРОТЕИНСКИ ПРОИЗВОДИ ОД СОЈЕ

Аутори: др Мирољуб Бараћ, др Мирјана Пешић, др Слађана Жилић и др Слађана Станојевић
Монографија, I издање

ПРАКТИКУМ ИЗ ТЕХНОЛОГИЈЕ ГОТОВЕ ХРАНЕ

Aуторка: др Драгана Пауновић
Практикум, (pdf – Portable Document Format)

ПРАКТИКУМ ИЗ РАТАРСТВА

Аутори: др Жељко Долијановић и др Зоран Броћић
Практикум, III допуњено и измењено издање

ПРАКТИКУМ ИЗ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ

Aуторка: др Јелена Поповић-Ђорђевић
Практикум, I издање

ПРАКТИКУМ ИЗ ЛЕКОВИТОГ, АРОМАТИЧНОГ И ЗАЧИНСКОГ БИЉА

Аутори: др Славица Јелачић и др Дамир Беатовић
Практикум, I издање

ПРАКТИКУМ ИЗ ВИНОГРАДАРСТВА

Aуторке: др Бранислава Сивчев и др Зорица Ранковић-Васић
Практикум, II издање

ОПШТЕ ВОЋАРСТВО

Аутор: др Милован Величковић
Уџбеник, I издање

НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИКА И ПРИВРЕДНИ СИСТЕМ

Aутори: др Симо Стевановић и др Јеремија Симић
Уџбеник, I издање

МЕНАЏМЕНТ РАТАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Aутори: др Петар Мунћан и др Драгић Живковић
Уџбеник, II допуњено издање

РАТАРСТВО ПРАКТИКУМ

Аутори: др Јасна Ж. Савић и др Ђорђе Н. Гламочлија
Практикум, I издање