Навигација

Лабораторија катедре за технологију ратарских производа

Лaборaторијa кaтедре зa технологију рaтaрских производa

 

Кaтедрa зa Технологију рaтaрских производa рaсполaже сa две лaборaторије и то:

  • Лабораторија за технологију ратарских производа
  • Лабораторија за дуван, дуванске производе и додатне сировине.

Лабораторије су опремљене тако да у њима студенти могу обавити програм вежбања предвиђен технологијама прераде жита, шећерне репе, уљарица и дувана, као и специфичних сировина попут какаовца или кафе.

У поменутим лабораторијама могуће је извршити и стандардну контролу квалитета како наведених сировина, тако и прехрамбених и других производа који се од њих добијају (хлеба и пекарских производа, шећера, уља и маргарина, кондиторских производа и кафе, као и дувана и дуванских производа).

Специфичност ових лабораторија је у томе што у њима постоји могућност одређивања неких контаминената хране као што су остаци пестицида, полицикличних бифенола (PSB’s), полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH’s), као и анализа аеросола (дуванског дима, загађеног ваздуха, издувних гасова и слично).

Анализе се могу обављати и за потребе трећих лица при чему је потребно поднети одговарајући захтев.

 

 

Гaлеријa сликa