Навигација

Модул: Воћарство и виноградарство

I ГОДИНА
I семестар
Шифра  Назив предмета  Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ВВ-20-БОТ Пољопривредна ботаника 2 1 2 0 1 7
О-ВВ-20-ХЕМ Хемија 2 2 0 0 1 6
  Математика 1 2 2 0 0 0 6
О-ВВ-20-МЕКЛ Метеорологија и климатологија 2 1 1 0 1 5
Изборни блок 1
О-ВВ-20-ОСЕК Основи економије 2 2 0 0 0 6
О-ВВ-20-ИНФ Информатика
О-ВВ-20-СОЦ Социологија
УКУПНО: 10 8 3 0 3 30
II  семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ВВ-20-ОБИО Oснови биохемије 2 2 0 0 1 6
О-ВВ-20-ГЕОЛ Основи геологије 2 2 0 0 0 6
О-ВВ-20-МИКЗ Mикробиологијa земљишта 2 1 1 0 0 6
О-ВВ-20-СТАТ Статистика 2 2 0 0 0 6
Изборни блок 2
О-ВВ-20-Е Енглески језик 2 2 0 0 0 6
  Руски језик 
  Француски језик
  Немачки језик
УКУПНО: 10 9 1 0 1 30
 
II ГОДИНА
III семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ВВ-20-МВВП Механизација воћарско-виноградарске производње 2 2 0 0 1 6
О-ВВ-20-ФИЗБ Физиологија биљака 3 1 1 0 0 6
О-ВВ-20-ОГЕН Основи генетике 2 2 0 0 1 6
О-ВВ-20-ОВОВИ Основи воћарства и виноградарства  2 2 0 0 0 6
Изборни блок 3
О-ВВ-20-ЕП Економика пољопривреде 2 2 0 0 0 6
О-ВВ-20-ОХЕРБ Основи хербологије 
О-ВВ-20-ЗЖС Заштита животне средине 
  Традиција и симболика у воћарству и виноградарству 
УКУПНО: 11 9 1 0 2 30
IV семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ВВ-20-ПЕД Педологија 4 2 0 0 0 6
  Ентомологија 2 2 1 0 0 7
О-ВВ-20-МЕЛ Мелиорације земљишта 3 2 0 0 0 6
  Стручна пракса 1 0 0 0 0 6 4
Радна пракса
Изборни блок 4
О-ВВ-20-РАТ Ратарство 2 2 0 0 1 7
  Повртарство
  Познавање самониклог воћа
УКУПНО: 11 8 1 0 7 30
 
III ГОДИНА
V семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
О-ВВ-20-БЕВО Биологија и екологија воћака  3 2 0 0 1 7
О-ВВ-20-БЕЛО Биологија и екологија винове лозе 3 2 0 0 1 6
О-ВВ-20-БОЛВ Болести воћака и винове лозе 2 2 0 0 0 5
О-ВВ-20-АГРХ Агрохемија  3 2 0 0 0 6
Изборни блок 5
О-ВВ-20-ЛЕКБ Лековито биље  2 2 0 0 0 6
  Трошкови и калкулације
О-ВВ-20-ОРГП Основи органске производње у вишегодишњим засадима
УКУПНО: 13 10 0 0 2 30
VI семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Технологија гајења воћака 4 2 0 0 0 7
  Технологија гајења винове лозе 3 2 0 0 0 7
О-ВВ-20-ПЧЕ Пчеларство 3 2 0 0 0 6
Изборни блок 6
  Примењена метеорологија у пољопривреди 2 2 0 0 0 6
О-ВВ-20-ОРА Основи рачуноводства
О-ВВ-20-НТВ Нетрадиционалне воћке
О-ВВ-20-СПР2 Стручна пракса 2 0 0 0 0 6 4
Производна пракса
УКУПНО: 12 8 0 0 6 30
 
IV ГОДИНА
VII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Посебно воћарство 1 3 2 0 0 1 7
  Посебно воћарство 2 3 2 0 0 1 7
  Посебно виноградарство 4 2 0 0 0 7
О-ВВ-20-СПР3 Стручна пракса 3 0 0 0 0 6 4
Технолошко – организациона пракса
Изборни блок 7
  Заштита воћака и винове лозе 2 2 0 0 0 5
  Производња стоног грожђа
  Технологија хлађења
  Тржиште и маркетинг пољопривредних производа
УКУПНО: 12 8 0 0 8 30
VIII семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
  Посебно воћарство 3 4 2 0 0 0 7
  Оплемењивање воћака и винове лозе 4 2 0 0 0 7
  Практична обука 0 4 0 0 0 4
Изборни блок 8
  Прерада воћа  2 2 0 0 0 6
  Прерада грожђа
О-ВВ-20-ДПП Добијање и прерада пчелињих производа
  Организација и економика производње воћа и грожђа
  Дипломски рад 1 0 0 0 3 0 3
Истраживачки рад
  Дипломски рад 2 0 0 0 0 3 3
Писање и одбрана
УКУПНО: 10 10 0 3 3 30

 

Испитна питања и литература

Напомена: Студент бира и полаже један од предмета из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА