Навигација

Катедра за математику и физику

Институт
Институт зa пољопривредну технику
 
Шеф катедре
Владимир Павловић
 
Секретар
 

Иако су математика и физика као општи предмети били заступљени у програмима студија од самог оснивања Факултета 1919.године, увођење катедре за ове предмете предвидео је тек Статут из 1966.године. Тада је основана Катедра за физику и математику у оквиру Завода за механизацију пољопривреде, који је претеча садашњег Института за пољопривредну технику. Касније катедра мења назив у Катедру за математику и физику. Поред физичких и математичких предмета, уводе се и рачунарски предмети 1989.године. Радом Катедре руководили су др Бранислав Ђаковић, др Часлав Ђаја, др Милан Глигорић, др Димитрије Станојевић, др Милена Јелић, др Милош Чанак, др Димитрије Андријевић и од 2021 др Владимир Павловић.
У протеклом периоду наставници и сарадници Катедре за математику и физику су били нарочито ангажовани у оснивању и раду Лабораторије за електронску микроскопију, Центра за биоинформатику, лабораторије за физику и лабораторије за информатику. У оквиру ових лабораторија се поред наставе на свим нивоима студија  обавља и научно истраживачка делатност како чланова катедре, тако и осталог наставно-научног особља Факултета.
Настава на основним академским студијама данас се одвија из предмета Физика, Математика, Математика 1, Математика 2, Информатика и Напредне информатичке методе. Катедра је одговорна и за извођење наставе из предмета Информационе технологије и Напредне технике програмирања на мастер академским студијама.
Осим наставног рада, чланови Катедре баве се различитим истраживањима на пољу теоријске и примењене физике и математике, као и информатике. Преовлађују истраживања на следећим пољима:
1) развој и прогноза својстава мултифункционалних материјала
2) структурна анализа и моделовање процеса у кондензованом стању
3) физика синтеровања и усмерене синтезе и дизајна интелигентних
еколошких материјала и мултифероичних функционалних наноструктура
4) заштита од јонизујућих зрачења
5) идентификација и трансфер радионуклида кроз компартмане животне средине
6) спектрометрија гама-зрачења
7) спектроскопска дијагностика електричних гасних пражњења
8) обрада података и текстова у биолошким и биотехничким наукама
9) биоинформатика
10) екстракција информација
11) теорија мрежа и слабих конгруенција
12) теорија фази скупова
13) примењена математика
14) функционална анализа
15) топологије генерисане уопштеним отвореним скуповима
Као резултат ових истраживања публиковани су бројни радови у научним часописима и зборницима, а  штампане су и монографије и монографске студије. Научни радови чланова Катедре цитирани су више од 5000 пута. 

 

Особље

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Асистент

Сарадник у настави

Остали