Навигација

Кaтедрa зa фитопaтологију

Институт за фитомедицину
 
Шеф катедре
Александра Булајић

 Секретар
Ивана Станковић

 

Особље

Редовни професор

Виши научни сарадник

Научни сарадник

Асистент са докторатом

Асистент

Истраживач приправник

Остали