Навигација

Модул: УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА У АГРОБИЗНИСУ

I ГОДИНА
I семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
М-УФ-20-УНИ Увод у научно истраживачки рад 3 0 0 3 0 7
М-УФ-20-САП Софтверска анализа података 3 3 0 0 0 7
М-УФ-20-ПМАФ Примењени модели у аграрним финансијама и пословању 3 2 0 0 1 8
Изборни блок 1
М-УФ-20-РОП Ризици и осигурање у пољопривреди 3 2 0 0 0 8
М-УФ-20-ЕОПР Економика одрживе производње
М-УФ-20-ПХПП Продаја хране и пољопривредних производа у дигиталном добу
УКУПНО: 12 7 0 3 1 30
II семестар
Шифра Назив предмета Фонд часова ЕСПБ
П В ДОН ИР ОСТАЛО
Изборни блок 2
М-УФ-20-ИНВП Инвестиције у пољопривреди 3 2 0 0 0 7
М-УФ-20-РЕВ Ревизија
М-УФ-20-ФИНА Финансирање у агробизнису
Изборни блок 3
М-УФ-20-АПП Анализа пословања породичних пољопривредних газдинстава 3 2 0 0 0 6
М-УФ-20-ЕРАЧ

Еколошко рачуноводство

М-УФ-20-ППГ Планирање и анализа инвестиција на породичним газдинствима
М-УФ-20-СП Стручна пракса 0 0 0 0 6 3
М-УФ-20-МР1 Мастер рад – истраживање 0 0 0 10 0 7
  Мастер рад – израда и одбрана 0 0 0 0 4 7
УКУПНО: 6 4 0 10 10 30

 

Напомена: Студент бира и полаже по 1 предмет из сваког изборног блока.

П         Предавања

В         Вежбе

ДОН   Други облици наставе

ИР      Истраживачки рад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА