Navigacija

Modul: UPRAVLJANJE FINANSIJAMA U AGROBIZNISU

I GODINA
I semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
M-UF-20-UNI Uvod u naučno istraživački rad 3 0 0 3 0 7
M-UF-20-SAP Softverska analiza podataka 3 3 0 0 0 7
M-UF-20-PMAF Primenjeni modeli u agrarnim finansijama i poslovanju 3 2 0 0 1 8
Izborni blok 1
M-UF-20-ROP Rizici i osiguranje u poljoprivredi 3 2 0 0 0 8
M-UF-20-EOPR Ekonomika održive proizvodnje
M-UF-20-PHPP Prodaja hrane i poljoprivrednih proizvoda u digitalnom dobu
UKUPNO: 12 7 0 3 1 30
II semestar
Šifra Naziv predmeta Fond časova ESPB
P V DON IR OSTALO
Izborni blok 2
M-UF-20-INVP Investicije u poljoprivredi 3 2 0 0 0 7
M-UF-20-REV Revizija
M-UF-20-FINA Finansiranje u agrobiznisu
Izborni blok 3
M-UF-20-APP Analiza poslovanja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava 3 2 0 0 0 6
M-UF-20-ERAČ

Ekološko računovodstvo

M-UF-20-PPG Planiranje i analiza investicija na porodičnim gazdinstvima
M-UF-20-SP Stručna praksa 0 0 0 0 6 3
M-UF-20-MR1 Master rad – istraživanje 0 0 0 10 0 7
  Master rad – izrada i odbrana 0 0 0 0 4 7
UKUPNO: 6 4 0 10 10 30

 

Napomena: Student bira i polaže po 1 predmet iz svakog izbornog bloka.

P         Predavanja

V         Vežbe

DON   Drugi oblici nastave

IR      Istraživački rad

SPECIFIKACIJA PREDMETA