Навигација

Генетско унапређење у свињарству кроз систем оцене меснатости на линији клања (пројекат 2)

Реализација пројекта под називом “Генетско унапређење у свињарству кроз систем оцене меснатости на линији клања“ који је финансиран од стране Управе за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Србије (Број: 680-00-00077/2/2022-2), у чему су учествовали и чланови Института за зоотехнику Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, имала је за резултат Студију из које се може стећи увид у актуелно стање квалитета товљеника свиња у Р. Србији, као и неопходне мере и поступци које је неопходно спровести у правцу унапређења овог сегмента сточарске производње.