Навигација

Пројекат CaSA

TEMPUS ПРОЈЕКАТ Изградња капацитета српског образовања у области пољопривреде ради повезивања са друштвом (CaSA) (544072-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-SMHES (2013 – 4604 / 001 - 001)

 

Изградња капацитета српског образовања у области пољопривреде ради повезивања са друштвом је пројекат из групе Структурних Мера (СМ) финансиран од стране EACEA (Извршна агенција за образовање, медије и културу) у позиву за TEMPUS пројекте из 2013. године у коме је Пољопривредни факултет Универзитета у Београду први пут био координатор. Контакт особа и координатор пројекта је била проф. Весна Полексић.

Пројекат је обезбедио неопходне обуке главних актера пољопривредног образовања: универзитетских наставника (УН), наставника стручних предмета у средњим пољопривредним школама (НСШ) и саветодаваца у пољопривредним стручним саветодавним службама (ПССС).

Као резултат пројеката основан је Националног репозиторијума за пољопривредно образовање, NaRA https://arhiva.nara.ac.rs. Креирани су курсеви припремљени кроз обуке за савремене методе активног учења/наставе и е–учења за универзитетске и наставнике средњих школа. Такође, у обуке за професионалце у пољопривредном образовању биле су укључене академске и комуникационе вештине.

У пројекту CaSA учествовало је 13 партнерских институција: 5 универзитета (4 државна и 1 приватни), Удружења средњих школа подручја рада пољопривреде, производње и прераде хране, Институт за примену науке у пољопривреди, 2 организације које обављају обуку, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и 3 партнерска универзитета из ЕУ (Марибор, Темишвар и Foggia). CaSA је имала 11 радних пакета који укључују: обуке, набавку опреме, успостављање NaRA (виртуелне платформе са онлајн курсевима и широком базом података), оснивање Саветодавног Одбора NaRA, креирање курсева, њихова имплементација и подношење курсева за акредитацију/сертификацију и на крају обавезне радне пакете: обезбеђење квалитета, дисеминација резултата пројекта и управљање пројектом.

Укупно је кроз тренинге обучено 212 особа: 65 универзитетских наставника, 59 наставника средњих стручних школа, 82 саветодавца, 6 ИТ стручњака. Креирано, преведено, ревидирано, објављено и акредитовано је 63 курса. Курсеви су и имплементирани, 988 наставника и саветодаваца је учествовало у имплементацији курсева, а у пројекту је укупно 1200 особа похађало различите тренинге и обуке.

Објављено је и неколико публикација: NaRA упутсво за употребу (Данијела Шћепановић, Милош Бајчетић и Дарко Стефановић); Задаци у настави: како да Ваши ученици/студент боље напредују у учењу (Ана Пешикан, Слободанка Антић); Изазови менторства (Слободанка Антић, Ана Пешикан); Говорите ли активно учење? Речник наставе орјентисане на учење (Слободанка Антић, Ана Пешикан); Тајне успешне припреме предлога пројеката (Stephen Quarrie); TNA анализа (Данијела Шћепановић et al.); Каталог курсева на српском и енглеском (Уредник: Горан Тописировић); Упутства о правима интелектуалне својине (Богдан Младеновић). Укупан број публкација и публикованих инструктивних материјала пројекта CaSA је 25.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/2914/Untitled-1.png
  • /uploads/attachment/strana/2914/Untitled-2.png
  • /uploads/attachment/strana/2914/Untitled-3.png
  • /uploads/attachment/strana/2914/Untitled-4.png