Навигација

Пројекат HEAL-in-ONE

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 
Немањина 6, 11080 Београд - Земун


Информација о Erasmus+ пројекту HEAL-in-ONE

Пољопривредни факултет у оквиру Универзитета у Београду, као водећа високошколска установа, реализује од 2022 до 2025. године, ERASMUS+ пројекат под називом: 
Од дигиталне технологије ка образовном алату: Унапређење квалитета активног учења и подучавања у онлајн и хибридном окружењу у примењеним дисциплинама пољопривредних наука; 
Акроним пројекта: HEAL-in-ONE; 
Програм: Erasmus+, 
Тип акције: KA220-HED - Партнерство за сарадњу у високошколском образовању; 
Позив: 2021 (на енглеском језику: Project Title: From digital technology to educational tools: Improving the quality of active learning and teaching in the online and hybrid environment in applied disciplines of agricultural sciences; Project Acronym: HEAL-in-ONE; Programme: Erasmus+, Action Type: KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education; Call: 2021)
Erasmus+ Project: No 2021-1-RS01-KA220-HED-000032054)

У оквиру пројекта, под наведеним насловом, предвиђено је развијање метода активног учења и подучавања студената у хибридном окружењу (онлине и уживо у учионицама и код куће). У питању су бројне методе које активно ангажују студенте у савладавању теоријских и практичних садржаја предмета (колаборативне и кооперативне методе активног учења и подучавања, као и друге методе), активирају и мотивишу студенте на проактивном стицању знања, вештина, креативног и критичког размишљања и изградњи ставова у циљу стицања општих и предметно-специфичних компетенција у примењеним дисциплинама пољопривредних наука.

HEAL-in-ONE (skraćeno od: Higher Education Active Learning in ONline Education) пројекат се реализује у сарадњи са партнерским високошколским установама: Sveučiliste Josip Juraj Strossmayer у Осијеку, Осијек, Хрватска, Ss. Cyril and Methodius Универзитет у Скопју, Скопје, Република Северна Македонија и Trakiyski Universitet, Стара Загора, Бугарска, као и Образовним форумом, Београд, Србија. 

Координатор пројекта је Универзитет у Београду. Менаџер пројекта је проф. др Славча Христов, а администратор проф. др Јелена Миочиновић.
Више података о пројекту се може наћи на веб страници: https://heal-in-one.agrif.bg.ac.rs/

Menaџер пројекта
    
Проф. др Славча Христов