Навигација

Д-ТХ-20-ВКСА - Виши курс сензорне анализе хране

Спецификација предмета
НазивВиши курс сензорне анализе хране
АкронимД-ТХ-20-ВКСА
Студијски програмПрехрамбена технологија
МодулПрехрамбена технологија
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ12.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенту омогући стицање теоријског и практичног знања у погледу: - одабира и примене метода сензорне анализе у складу са поставком научног експеримента, - мерења интензитета појединих сензорних својстава и контроле квалитета добијених података, и - повезивања информација добијених сензорним испитивањем са другим видовима мерења.
  Исходи учења (стечена знања)Студент би требало да буде оспособљен да: - теоретски сагледа суштину примене различитих метода сензорне анализе; - организује обуку и увежбавање оцењивача за мерење интензитета сензорних својстава производа; - испланира експеримент и организује сензорно испитивање; - анализира и интерпретира резултате сензорне анализе; - испита однос сензорних информација са другим видовима мерења.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУводни део; Теорија дискриминације; Мерење прагова осетљивости и скалирање; Дескриптивна анализа; Испитивање текстуре; Испитивање изгледа; Контрола квалитета података добијених дескриптивном анализом и корекционе методе за њихово побољшање; Повезивање senzornih информација са другим видовима мерења; Мапирање преференције потрошача; Поставка експеримента и решавање проблема.
  Садржај практичне наставеПрактична настава обухвата: - припрему узорака за увежбавање студената у погледу мерења интензитета појединих сензорних својстава, - дефинисање и калибрацију скала, као и само увежбавање студената у погледу коришћења дефинисаних скала, - практично извођење појединих дескриптивних метода сензорне анализе, - обраду, анализу и интерпретацију добијених резултата, - израду семинарског рада.
  Литература
  1. Lawless, H.T., Heymann, H. (2010). Sensory evaluation of food – Principles and practices. Second edition, Springer Science+Business Media, LLC.
  2. Meilgaard, M., Civille, G.V., Carr, B.T. (1999). Sensory evaluation techniques. Third edition, CRC Press LLC.
  3. Næs, T., Brockhoff, P.B., Tomic, O. (2010). Statistics for sensory and consumer science. First edition, John Wiley and Sons, Ltd.
  4. Næs, T., Risvik, E. (1996). Multivariate analysis of data in sensory science. Edited book, First edition, Elsevier Science B.V.
  5. Томић, Н. (2021). Сензорна анализа хране. Уџбеник. Београд: Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  503
  Методе извођења наставеНастава се реализује у типу интерактивног метода. Током вежбања и индивидуалног рада студената, наставник има улогу координатора свих активности од припреме узорака, преко увежбавања, до практичног извођења појединих метода. У наставу су укључени и сви видови консултација. Провера знања студената се остварује кроз активности током наставе, кроз решавање теста и током усменог испита.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари60