Навигација

Д-ТХ-20-ЕСТ - Експериментална статистика

Спецификација предмета
НазивЕкспериментална статистика
АкронимД-ТХ-20-ЕСТ
Студијски програмПрехрамбена технологија
МодулПрехрамбена технологија
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ10.0Статус предметаобавезан
   Условљност другим предметимаSlušanje i polaganje predmeta nije uslovljeno sa drugim nastavnim disciplinamaОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаПредмет треба да омогући студенту стицање знања и разумевања неопходних за постављање огледа у пољопривредним истраживањима и статистичка анализа добијених резултата.
   Исходи учења (стечена знања)Вештина примена статистичких метода и компјутерска обрада статистичких података и закључивање на основу добијених резултата.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПараметарске хипотезе; Непараметарске процедуре.; Потпуно случајни план, потпуно случ. блок систем , латински квадрат; Непараметарске процедуре;.Вишеф. анализа варијансе;.План подељених парцела. Вушеструка регресија; Koeфицијент корелације ранга; Делимична и вишеструка корелација; Метод главних компонената; Факторска анализа; Дискриминациона анализа; Анализа груписања.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Малетић Р.. (2005): Статистика, Пољопривредни факултет, Београд-Земун
   2. Хаџивуковић С.,1973. Статистички методи .Пољопривредни факултет,Нови Сад
   3. Gomez K.A., Gomez A.A.,1984. Statistical Procedures for Agricultural Research.John Wiley& Sons
   4. Ковачић З.,1998.Мултиваријациона анализа. Економски факултет, Београд.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   602
   Методе извођења наставеТеоријска и практична настава се одржава за све области. Колоквијуми прате практичну наставу (укупно 2). Oбрада података на компјутеру.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит40
   Пројекти
   Колоквијуми60
   Семинари