Навигација

М-ФМ-20-ИЗБ - Интегрална заштита њивског биља

Спецификација предмета
НазивИнтегрална заштита њивског биља
АкронимМ-ФМ-20-ИЗБ
Студијски програмФитомедицина
МодулФитомедицина
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаРазумевања принцип интегралне заштите њивског биља (ИЗЊБ), циклусу развића штеточина, патогена и корова, осетљивост њивских биљака према овим биоагенсима, специфичностима ИЗЊБ у односу на поједине усеве. Способност да процени праг штетности, економски праг и праг одлуке да спроведе концепт ИЗЊБ од патогена, штеточина и корова при датим агроеколошким и производним условима.
  Исходи учења (стечена знања)На крају предмета студент треба да покаже: познавање и разумевање принципа и стратегија у ИЗЊБ од патогена, штеточина и корова у производњи на отвореном и заштићеном простору. Студент треба да буде оспособљен за примену метода тимског рада, развијање критичког мишљења о садржају предмета и презентацију стечених знања у оквиру предмета.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеИнтегрална заштита (ИЗ) јарих окопавинских усева (кукуруз, шећерна репа, соја, сунцокрет, дуван), ИЗ вишегодишњих легуминоза (луцерке, црвене детелине, звездана), ИЗ једногодишњих легуминоза (грахорица, лупина), ИЗ поврћа (плодово, врежасто, купусасто, махунасто, коренасто, луковичасто и лиснато поврће), ИЗ кромпира.
  Садржај практичне наставеТеренске вежбе на отвореном простору - ИЗ појединих усева сходно годишњем календару, фази развоја усева и инфестацији патогена, штеточина и корова. Теренске вежбе у заштићеном простору- повртарска производња, производња расада, цвећа.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеОд метода извођења наставе користе се класична предавања, вежбе, теренске вежбе и методе интерактивне наставе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит
  Практична настава45Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари20