Навигација

О-АЕ-20-УКА - Управљање квалитетом у агробизнису

Спецификација предмета
НазивУправљање квалитетом у агробизнису
АкронимО-АЕ-20-УКА
Студијски програмАгроекономија
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметима-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаПредмет омогућава студенту да се упозна са основама система квалитета, разуме стандардизацију и стандарде, стекне знања о циљевима, организацији, увођењу и ефектима увођења система управљања квалитетом, покаже познавање метода које се користе у циљу побољшања његове примене, прати и примењује новине у области управљања квалитетом.
  Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса из овог предмета студент треба да разуме функционисање система квалитета, развије способност комуницирања са стручњацима из других области, правилно анализира и тумачи доступне информације, даје адекватне препоруке, и примени одговарајуће методе у циљу повећања ефикасности функционисања система управљања квалитетом у пословном систему.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОсновни појмови и терминологија квалитета. Основе управљања квалитетом. Стандардизација. Систем квалитета. Менаџмент тоталним квалитетом. Квалитет управљања. Пројектовање за квалитет. Управљање квалитетом маркетинга. Управљање квалитетом набавке. Управљање квалитетом у развоју. Управљање квалитетом у производњи. Квалитет производа. Економски аспекти управљања квалитетом.
  Садржај практичне наставеСви методске јединице предвиђене програмом биће обрађене на вежбама.
  Литература
  1. Juran J. M., Gryna M. F. (1999): Planiranje i analiza kvalitete, Mate, Zagreb.
  2. Шомођи Ш., Новковић Н., Кајари К., Радојевић В. (2006): Менаџер и систем квалитета хране, Пољопривредни факултет, Нови Сад.
  3. Heleta M. (2010): TQM Modeli izvrsnosti i integrisani menadţment sistemi, Zavod za udţbenike, Beograd.
  4. Радовановић Р., Ђекић И. (2011): Управљање квалитетом у процесима производње хране, Пољопривредни факултет, Београд.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеКласична предавања, вежбе и интерактивна настава (индивидуална и групна).
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари