Навигација

О-АЕ-20-ТРАИ - Тржиште и маркетинг агроиндустријских производа

Спецификација предмета
НазивТржиште и маркетинг агроиндустријских производа
АкронимО-АЕ-20-ТРАИ
Студијски програмАгроекономија
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаНемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаПредмет омогућава студенту стицање: 1. знања, односно разумевања основних појмова теорије и анализе тржишта и маркетинга агроиндустријских производа; 2. вештина примене метода и инструмената за анализу тржишта агроиндустријских производа и 3. способности решавања конкретних проблема из области тржишта и маркетинга агроиндустријских производа.
  Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса, студент je способан да: 1. дефинише и објасни појмове из тржишта и маркетинга агроиндустријских производа (AИ); 2. разуме и објасни организацију и функционисање домаћег и страних тржишта и маркетинга АИ; 3. разуме и објасни тенденције на међународном тржишту АИ; 4. учествује појединачно и у тиму у решавању конкретних проблема из области анализе тржишта и маркетинга АИ.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Дефинисање основних појмова тржишта агроиндустријских производа; 2. Институционални аспекти организације и функционисања домаћег тржишта и маркетинга агроиндустријских производа; 3. Формирање и промене цена агроиндустријских производа; 4. Карактеристике промета агроиндустријских производа; 5. Теорија маркетинга агроиндустријских производа.
  Садржај практичне наставе1. Пословно и тржиште личне потрошње; 2. Прикупљање и систематизација података о понуди, тражњи и ценама пољопривредних производа; 3. Модели организације тржишта, промета и маркетинга агроиндустријских производа; 4. Специфичности тржишта агроиндустријских производа; 5. Маркетинг агроиндустријских производа.
  Литература
  1. Влаховић Б. (2018). Тржиште и маркетинг. Пољопривредни факултет, Нови Сад
  2. Влаховић Б. (2011). Тржиште и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа. Пољопривредни факултет, Нови Сад
  3. Станковић Љ., Ђукић С. (2013). Маркетинг. Економски факултет, Ниш
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања у комбинацији са интерактивном наставом примењују се у свим наставним поглављима предмета. Провера знања у току наставе путем теста и семинарског рада.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари10