Навигација

О-АЕ-20-АХЕМ - Агрикултурна хемија

Спецификација предмета
НазивАгрикултурна хемија
АкронимО-АЕ-20-АХЕМ
Студијски програмАгроекономија
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметима/Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаПредмет омогућава студенту стицање знања и разумевања опште хемије, неорганске и органске, хемијског састава живих бића, затим основне спознаје о земљишту, биљци, ђубривима, завршно са еколошким размишљањима – очување животне средине кроз исправна агрономска и економска размишљања.
  Исходи учења (стечена знања)Стечена знања из Агрикултурне хемије ће им олакшати разумевање градива из сродних предмета у наредним годинама студија. Студенти ће стећи основна знања о хемијском саставу живих бића, земљишта, биљака, ђубрива и средстава за заштиту биљака (пестицида).
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОпшта хемија и хемија неких елемената; Важнија органска једињења; Хемијски састав биљних и животињских организама; Земљиште; Биљка; Ђубрива и ђубрење; Екологија : Животна средина –екосистем; Негативне промене у систему; Алтернативни, обновљиви извори енергије – конструктивна размишљања и економски ефекти.
  Садржај практичне наставеСве наставне јединице теоријске наставе прате одговарајуће практичне вежбе и задаци. У току практичне наставе предвиђена је израда елабората .
  Литература
  1. Поповић Ж. Агрикултурна хемија, Пољопривредни факултет, Београд, 1972.
  2. 2. Donald L. Sparks: Environmental Soil Chemistry
  3. Lehninger: Principles of Biochemistry, W. H. Freeman and Co, 2005.
  4. I. Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska hemija
  5. M. Dragojević, M. Popović, S. Stević, V. Šćepanović: Opšta hemija
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеТеоријска и практична настава у комбинацији са интерактивном наставом ће се држати у свим областима у различитим односима. Предвиђена су 2 теста и 1 колоквијум који се односи на практичан део наставе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит20
  Практична настава30Усмени испит20
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари