Навигација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМОЦИЈИ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА МАСТЕР И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Студентске

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМОЦИЈИ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА МАСТЕР И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
(важи за студенте чије су дипломе урађене и који ће путем електронске поште добити позиве за промоцију)

Промоција дипломираних студената мастер и специјалистичких студија ће се одржати у сали за седнице, у четвртак, 06. јуна 2024. го­ди­не, према следећем распореду:

у 11.00 часова дипломирани студенти студијских програма Прехрамбена технологија, Агроекономија и Воћарство и Виноградарство и винарство;    

 

у 13.00 часова, дипломирани студенти студијских програма Пољопривреда (сви модули), Фитомедицина и Заштита животне средине у пољоприведи;

Сличне вести