Навигација

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

Студентске

Поштовани студенти,

Oд 15.04.2024. године, а за време трајања радова у просторијама Студентске службе, рад са студентима обављаће се у соби бр. 021 према следећем распореду

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ/МОДУЛ

Време рада шалтера

ЗООТЕХНИКА

08-09 часова

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА/БИОТЕХНИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ

08-09 часова

МЕЛИОРАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА/УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ

08-09 часова

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПРОИЗДЊИ ХРАНЕ

08-09 часова

РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

09-10 часова

ХОРТИКУЛТУРА

09-10 часова

УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ И КВАЛИТЕТОМ У ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ

09-10 часова

ТЕХНОЛОГИЈА АНИМАЛНИХ ПРОИЗВОДА

09-10 часова

АГРОЕКОНОМИЈA

10-11 часова

ФИТОМЕДИЦИНА

11-12 часова

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

11-12 часова

ТЕХНОЛОГИЈА РАТАРСКИХ ПРОИЗВОДА

12-13 часова

ТЕХНОЛОГИЈА КОНЗЕРВИСАЊА И ВРЕЊА

12-13 часова

МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ

12-13 часова

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

13-14 часова

МАСТЕР И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

13-14 часова

 

 

 

 

 

 

 

Сличне вести