Навигација

Важно ОБАВЕШТЕЊЕ о раду Студентске службе

Студентске

Поштовани студенти,

За време трајања радова у просторијама Студентске службе, рад са студентима обављаће се у соби бр. 022 према следећем распореду

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ/МОДУЛ

Време рада шалтера

ЗООТЕХНИКА

09-10 часова

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА/БИОТЕХНИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ

09-10 часова

МЕЛИОРАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА/УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ

09-10 часова

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПРОИЗДЊИ ХРАНЕ

09-10 часова

РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

10-11 часова

ХОРТИКУЛТУРА

10-11 часова

УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ И КВАЛИТЕТОМ У ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ

10-11 часова

ТЕХНОЛОГИЈА АНИМАЛНИХ ПРОИЗВОДА

10-11 часова

АГРОЕКОНОМИЈA

11-12 часова

ФИТОМЕДИЦИНА

12-13 часова

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

12-13 часова

ТЕХНОЛОГИЈА РАТАРСКИХ ПРОИЗВОДА

13-14 часова

ТЕХНОЛОГИЈА КОНЗЕРВИСАЊА И ВРЕЊА

13-14 часова

МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ

13-14 часова

 

 

 

 

 

 

 

Сличне вести