Навигација

Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2022. години

Студентске

На седници Сената Универзитета у Београду одржаној 22. фебруара донета је одлука о расписивању конкурса за ДОДЕЛУ НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ И СТРУЧНИ РАД СТУДЕНАТА У 2022. ГОДИНИ.

Конкурс је објављен на интернет страници Универзитета на линковима:

http://www.bg.ac.rs/sr/vest.php?id=2104

http://bg.ac.rs/sr/vest.php?id=2104

Студенти достављају радове најкасније до 31. марта 2023. године у штампаној и електронској верзији, а према упутству из текста конкурса.

Електронске верзије рада се достављају на диску уз штампану верзију рада. Радови се достављају на адресу office@agrif.bg.ac.rs, док се диск и штампана верзија рада доставља у Деканат факултета.

Сличне вести