Навигација

Награда Привредне коморе Србије додељена др Михаилу П. Милановићу

Факултет

Награда Привредне коморе Србије додељена др Михаилу П. Милановићу

 

Др Михаило П. Милановић, асистент са докторатом Института за пољопривредну технику, Пољопривредног факултета Универзитета у Београду добио је награду Привредне коморе Србије за најбољу докторску дисертацију одбрањену у школској 2020/21. години. Докторска дисертација под насловом „Термомеханички аспекти процеса сушења остатака из производње сокова“, одбрањена је на Машинском факултету Универзитета у Београду 23.09.2021, под менторством проф. др Мирка Коматине, а израђена у сарадњи са Институтом за пољопривредну технику и Лабораторијом за термотехничка и струјно-техничка мерења нашег факултета.

 

Награда Привредне коморе Србије за најбоље докторске дисертације додељује се од 1968. године. За школску 2020/2021. годину конкурисало је 28 радова са 14 факултета и четири универзитета, а награђено је укупно 11 доктората у различитим научним областима, чија су решења применљива у привреди и доприносе развоју науке, економије и друштва у целини. Основни критеријуми при оцењивању били су релевантност научног рада, објављивање у референтним међународним часописима и примењивост датог решења.

 

Практични допринос награђеног рада огледа се у могућности оптимизације потрошње енергије за сушење у односу на време сушења коришћењем методе са комбинованим кондуктивно-конвективним довођењем топлотног протока материјалу. Утврђено је да је комбинована кондуктивно-конвективна метода сушења изузетно ефикасна за сушење остатака из индустрије прераде воћа односно воћног тропа, а има и шири потенцијал примене и за друге сродне материјале.

Сличне вести