Навигација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Пријем студената уписаних на мастер академске студије школске 2022/2023. године одржаће се према следећем распореду:

СТУДИЈСКИ  ПРОГРАМ  

ДАТУМ

ВРЕМЕ

САЛА

1. ПОЉОПРИВРЕДА

 

 

 

         Модул: Ра­тар­ство и повртарство

03.11.

12.00

Велика сала

         Модул: Зоотехника

03.11.

13.20

18/II

         Модул: Биоитехнички и информациони инжењеринг

04.11.

11.00

32/IV

         Модул: Хортикултура

03.11.

12.00

Велика сала

         Модул: Управљање земљиштем и водама

04.11.

12.00

14/П/Н

         Модул: Органска пољопривреда

03.11.

12.00

Велика сала

2. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

03.11.

12.00

Велика сала

3. Во­ћар­ство и Ви­но­гра­дар­ство и винарство- сви модули

04.11.

13.00

А27/III

4. АГРОЕКОНОМИЈА- сви модули

03.11.

14.00

A13/IV

5. ФИТОМЕДИЦИНА

04.11.

12.00

215/ II

6. ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

 

 

 

         Модул: Хемија и биохемија хране

04.11.

13.00

Велика сала

         Модул: Микробиологија хране

04.11.

13.00

Велика сала

         Модул: Прехрамбени инжењеринг

04.11.

13.00

Велика сала

 

Настава на мастер академским студијама на свим студијским програмима ће почети у понедељак 07.11.2022. године према распореду часова који је објављен на сајту Факултета.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Common news