Навигација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Студентске

Пријем студената уписаних на докторске и специјалистичке академске студије школске 2022/2023. године одржаће се према следећем распореду:

 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

СТУДИЈСКИ  ПРОГРАМ  

ДАТУМ

ВРЕМЕ

САЛА

1. ПОЉОПРИВРЕДНЕ НАУКЕ

 

 

 

    Модул: Ра­тар­ство и повртарство

17.11.

12.00

21/P

    Модул: Зоотехника

17.11.

13.20

18/II

    Модул: Во­ћар­ство и ви­но­гра­дар­ство

17.11.

13.00

24/III

    Модул: Фитомедицина

18.11.

12.00

14/III

    Модул: Управљање земљиштем и водама

17.11.

11.00

14/P

    Модул: Биотехнички инжењеринг

17.11.

11.00

32/IV

2. АГРОЕКОНОМИЈА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

17.11.

13.00

15/IV

3. ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

18.11

12.00

A23/I

 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

СТУДИЈСКИ  ПРОГРАМ  

ДАТУМ

ВРЕМЕ

САЛА

1.  ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

18.11

12.00

A23/I

2. ЗООТЕХНИКА

17.11.

13.20

18/II

 

 

                                                                   ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

Common news