Навигација

М-ФМ-20-СИО - Синантропни организми

Спецификација предмета
НазивСинантропни организми
АкронимМ-ФМ-20-СИО
Студијски програмФитомедицина
МодулФитомедицина
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаа) стицање знања/разумевања о најзначајнијим коменсалним врстама инсеката, гриња, птица и сисара, њиховом штетном утицају (загађивачи хране, алергени и вектори проузроковача болести човека и животиња, изазивачи фобија код људи) . б) стицање вештина познавања трагова и процене значаја присуства посматраних врста у различитим антропогеним стаништима
  Исходи учења (стечена знања)Познавање главних група синантропних организама, утврђивања жаришта, оцењивања штета и ризика услед присуства загађивача хране, алергени и вектора проузроковача болести, мера у чувању и складиштењу животних намирница и мера сузбијања; оспособљеност за идентификацију врста синантропних организама, доношење одлука о начину сузбијања ефикасним и за животну средину безбедним мерама
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод; 1) Класификација синантропних организама; 2) Основне карактеристике синантропних организама; 3) Синантропни организми у стамбеном и радном простору, здравственим и угоститељским објектима; 4) Хематофагне врсте и други паразити човека и домаћих животиња; 5) Контрола синантропних организама - Превентивне и директне мере;
  Садржај практичне наставеИз свих поглавља предавања предвиђене су вежбе у лабораторији. Морфолошке, биоеколошке карактеристике и идентификација синантропних врста инсеката, гриња, птица и глодара
  Литература
  1. Стојнић, Б. (2022) Синантропни организми - електронски материјали:неауторизована готова скрипта и видеобим презентације; Стојнић, Б. (2019): Пољопривредна зоологија.Универзитет у Београду Пољопривредни факултет. 305 стр.Izdanje u elektronskom obliku ISBN 978-86-7843-335-3, COBISS.SR-ID 277906188; Танасијевић, Н., Симова-Тошић, Д. (1986): Општа ентомологија. Пољопривредни факултет Београд Танасијевић, Н., Симова-Тошић, Д. (1987): Посебна ентомологија. Пољопривредни факултет Београд Добривојевић
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеТеоријска и практична настава у комбинацији са интерактивном наставом држи се по методским јединицама у оквиру сваког поглавља. Предвиђен је тест (1) по завршетку прва 2 поглавља. Обавезан семинарски рад (1). Завршни усмени испит.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава10Усмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30