Навигација

М-ФМ-20-ГИГ - Гајење инсеката и гриња

Спецификација предмета
НазивГајење инсеката и гриња
АкронимМ-ФМ-20-ГИГ
Студијски програмФитомедицина
МодулФитомедицина
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаа) стицање знања/разумевања о основним моделима узгоја инсеката и гриња, биоекологији гајених врста, лабораторијском и масовном гајењу, примени гајених популација, техникама и опреми за рад. б) стицање вештина заснивања привремених и трајних лабораторијске популација гриња и инсеката, употребе опреме, контроле параметара популационог раста, и примене гајених врста у својим истраживањима.
  Исходи учења (стечена знања)Студент има: а) детаљно познавање физиолошких, трофичких и репродуктивних одлика гајених организама б) примењиво знање о одржавању и експлоатацији лабораторијских популација в) самосталност у осмишњању и спровођењу експеримената, методолошких и техничких решења у циљу индивидуалног научног напредовања.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод; 1) Главне групе инсеката и гриња (Insecta, Acari) које се гаје и њихова улога 2) Парцијално и континуирано гајење; 3) Значај узгајивачких услова - влажност, температура, фотопериод, естивација, дијапауза; 4) Природна и вештачка храна - састав, начин припреме и усвајања; 5) Узгајивачки проблеми - оптималне густине, канибализам, природни непријатељи; 6) Примери узгоја појединих врста.
  Садржај практичне наставеТехничка средства за гајење (алати, клопке, кавези, арене); технике манипулације in vivo; пратеће технике
  Литература
  1. Стојнић, Б. (2022) : Гајење инсеката и гриња - електронски материјали:неауторизована готова скрипта и видеобим презентације; Paulson, G. S. (2005) : Handbook to the Construction and Use of Insect Collection and Rearing Devices A guide for teachers with suggested classroom applications. Springer Netherlands, 121pp.; Singh, P. &Moore, R.F. (eds.) (1985): Handbook of insect rearing. v.1-2. Elsevier, Amsterdam; Singh, P. (1977): Artificial Diets for Insects, Mites and Spiders. Plenum Press. New Yo
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеТеоријска и практична настава у комбинацији са интерактивном наставом ће се примењивати у свим наставним поглављима предмета у разчитом обиму. Завршни усмени испит.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30