Навигација

О-АЕ-20-ПРАЧ - Пољопривредно рачуноводство

Спецификација предмета
НазивПољопривредно рачуноводство
АкронимО-АЕ-20-ПРАЧ
Студијски програмАгроекономија
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаПоложен испит из предмета Финансијско рачуноводствоОблик условљености
  Циљеви изучавања предмета1.Cтицање знања о рачуноводственом евидентирању промена на имовини, обавезама и капиталу ентитета из области пољопривреде, као и концептима обрачуна трошкова, 2.примене метода утврђивања и евидентирања прираста и других промена на биолошкој имовини,3. решавања конкретних проблема насталих при рачуноводственој евиденцији и обрачуну трошкова и учинака
  Исходи учења (стечена знања)Oспособљеност студента да 1. дефинише и објасни основне појмове финансијског и рачуноводства трошкова, анализира традиционалне и савремене концепте обрачуна трошкова, 2. оперативно примени методологију обрачуна трошкова и учинака, 3. оцени валидност и информациону вредност цене коштања добијене применом различитих концепата обрачуна трошкова.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе1. Специфичности рачуноводственог обухватања пословних промена у агробизнису 2. Oбухватање стања и промена на имовини 3. Специфичности обрачуна трошкова у пољопривреди 4. Tрадиционални и cавремени системи обрачуна трошкова 5. Рачуноводствена подршка алтернативном пословном одлучивању у агробизнису, 6. FADN методологија, анализа добијених резултата.
  Садржај практичне наставе1. Обрачун ирираста, утврђивање и евидентирање осталих промена на имовини анималног порекла (основно и обртно стадо) 2. Утврђивање и рачуноводствено евидентирање промена на вишегодишњим засадима 3. Примена традиционалних концепата обрачуна трошкова, 4. Примена савремених концепата обрачуна трошкова 5. Анализа књиговодствене евиденције на газдинствима.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања комбинована са интерактивном наставом се примењују у свим поглављима предмета. Анализа примера из праксе уз развијање критичког размишљања о информационим дометима појединих концепата обрачуна трошкова. Провера знања у току семестра предвиђена је путем колоквијума који обухвата проблематику рачуноводствене евиденцију стања и промена на биолошкој имовини анималног и биљног порекла.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит20
  Практична настава10Усмени испит40
  Пројекти0
  Колоквијуми20
  Семинари0