Навигација

Студентска служба

Александра Ристић, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања - ШЕФ СЛУЖБЕ

Горица Спасојевић, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Светлана Лутовац, стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Драгана Павловић, стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Јадранка Вујасиновић, стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Живана Бојбаша, стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Мирјана Митровић, стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Костадин Ђеровски, стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

 

Шеф Студентске службе: Александра Ристић, sanjar@agrif.bg.ac.rs, телефон: 4413101; 063 1039591
 

Референти Степен студија Студијски програм/модул E-mail Телефон
Горица Спасојевић ДС Сви студијски програми овог степена студија gorica.spasojevic@agrif.bg.ac.rs 4413306
Светлана Лутовац МАС и САС Сви студијски програми овог степена студија svetlana.lutovac@agrif.bg.ac.rs 4413329
Драгана Павловић ОАС Воћарство и виноградарство
Фитомедицинадрагана
dragana.pavlovic@agrif.bg.ac.rs 4413175
Јадранка Вујасиновић ОАС Зоотехника
Пољопривредна техника
Биотехнички и информациони инжењеринг
Мелиорације земљишта
Управљање земљиштем и водама
Заштита животне средине у производњи хране
jadranka.vujasinovic@agrif.bg.ac.rs 4413383
Живана Бојбаша ОАС Агроекономија zivana.bojbasa@agrif.bg.ac.rs 4430330
Мирјана Митровић ОАС Ратарство и повртарство
Хортикултура
Технологија анималних производа
Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране
mirjana.mitrovic@agrif.bg.ac.rs 4413332
Костадин Ђеровски ОАС Технологија конзервисања и врења
Технологија ратарских производа
Микробиологија хране
kostadin.djerovski@agrif.bg.ac.rs 4413388