Navigacija

Uspešno završena studentska praksa “IoT Lab 2023-2024”, kompanije Telekom Srbija

Studenti odseka Fitomedicina, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uspešno su završili četvoromesečnu stručnu praksu u kompaniji Telekom Srbija u oblasti primene pametnih uređaja i digitalnih rešenja u sferi poljoprivrede, zaštite životne sredine i uštede energije i resursa.  

Zajedno sa studentima Elektrotehničkog, Mašinskog, Ekonomskog i Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, bili su raspoređeni u tri multidisciplinarna tima čiji su mentori bili dr Milan Ivanović, redovni profesor, dr Mira Vojvodić, asistent sa doktoratom, Isidora Knežević, istraživač saradnik i Miljan Grkinić, istraživač pripravnik. Osim Beogradskog univerziteta, učestvovali su i studenti univerziteta iz Novog Sada, Niša i Kragujevca.

Cilj “IoT Lab” (Internet of Things) prakse je obuka studenata u dizajniranju i realizaciji inovativnih digitalnih rešenja zasnovanih na primeni IoT tehnologije i pametnih uređaja u rešavanju problema iz oblasti zaštite bilja. Polaznici su prošli obuku kreiranja biznis modela, pokretanja startapa, kao i dizajniranja softverskog i hardverskog dela uređaja. Polaznici sa našeg fakulteta radili su na razvoju rešenja koja će unaprediti poljoprivrednu proizvodnju i biti na ekološki prihvatljivom nivou, ujedno doprinoseći modernizaciji društva u kojem živimo. Studenti su kreirali i razvili digitalna rešenja iz oblasti Prognoze pojave patogena na jabuci (Tim 1), Sistema za detekciju oštećenja i zaprljanosti solarnih panela (Tim 2) i Pametnog sistema za navodnjavanje (Tim 3).

Na dan studenata, 4.4.2024. godine, održana je svečanost povodom prezentovanja studentskih rešenja u prostorijama Telekom Srbija.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/444/Agrif_Tim_1_2_i_3.jpg
  • /uploads/attachment/vest/444/Dig_resenje_2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/444/Dig._resenje_1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/444/Tim_1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/444/Tim_2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/444/Tim_3.jpg
  • /uploads/attachment/vest/444/Zajednicka.jpg

Slične vesti