Navigacija

DODATNI SEPTEMBARSKI ROKOVI

Studentske

Poštovani studenti,

Na zahtev Studentskog parlamenta odobreni su dodatni ispitni rokovi u septembru:

  • Produženi septembarski rok I (SP) traje od 20.09. do 30.09.2023. godine. Prijavljivanje ispita započeće dana 13.09.2023. godine, a završiće se zaključno sa 18.09.2023. godine. Student koji iz bilo kog razloga ne prijavi ispit u roku za prijavljivanje ispita, može prijaviti ispit po isteku roka za prijavljivanje ispita najkasnije do 14.00 časova dana 19.09.2023. godine, na šalterima Studentske službe.
  • Produženi septembarski rok II (SP1) traje od 04.10. do 11.10.2023. godine. Prijavljivanje ispita započeće dana 25.09.2023. godine, a završiće se zaključno sa 02.10.2023. godine. Student koji iz bilo kog razloga ne prijavi ispit u roku za prijavljivanje ispita, može prijaviti ispit po isteku roka za prijavljivanje ispita najkasnije do 14.00 časova dana 03.10.2023. godine, na šalterima Studentske službe.

Elektronska prijava ispita po isteku roka za prijavljivanje ispita nije moguća.

Ispit se može prijaviti isključivo na obrascu Prijava ispita po isteku roka za prijavljivanje ispita, a koji se kupuje na Skriptarnici Fakulteta. Cena obrasca je jednaka naknadi za prijavljivanje ispita po isteku roka za prijavljivanje ispita, te se ista ne uplaćuje na račun Fakulteta.

Preporučuje vam se da za dodatni rok prijavite odmah sve ispite koje planirate da polažete.

Da bi prijavio ispit student treba da ima dovoljno sredstava na svom virtuelnom računu na Fakultetu.

Kada uplata bude evidentirana na Fakultetu, što traje najmanje 1 dan (tj. današnja uplata može biti evidentirana najranije sutra), a može da traje i nekoliko radnih dana, TEK POSLE TOGA SE MOŽE PRIJAVITI ISPIT. Ako se uplata izvrši u pošti ili banci poslednji dan prijave za ispit, onda se sigurno kasni i ispiti se neće moći prijaviti u tom roku već u sledećem.

Naknada za prijavu ispita po ispitu iznosi 650,00 dinara.

Naknada za prijavu ispita po ispitu za studente koji studiraju po propisu koji je prestao da važi (Zakon o univerzitetu) iznosi 1000,00 dinara.

S poštovanjem,

Studentska služba

Slične vesti