Navigacija

Laboratorija za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju

Laboratorija za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju

Laboratorija za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju pruža usluge istraživačima u oblasti fundamentalne i primenjene entomologije i poljoprivredne zoologije. U okviru laboratorije obavljaju se nastavne aktivnosti studenata master i doktorskih studija kao i stručna i istraživačka delatnost vezana za realizaciju projekata. U laboratoriji se obavljaju:

  • pregled, analiza i superanaliza zemljišta, biljnog materijala, proizvoda biljnog i animalnog porekla, na prisustvo insekata, grinja i nematoda, karantintinskih i ekonomski značajnih vrsta,
  • identifikacija vrsta insekata, grinja i nematoda,
  • gajenje insekata i grinja,
  • izrada mikroskopskih preparata, crteža i fotografija štetnih vrsta insekata, grinja i nematoda; preparovanje, konzerviranje i izrada zbirki štetnih i korisnih vrsta insekata.