Navigacija

OBAVEŠTENJE za studente koji žele da promene modul

Studentske

Studenti koji žele da promene modul potrebno je da podnesu Zahtev za promenu studijskog programa/modula svom referentu u Studentskoj službi u periodu od 11.09. do 22.09.2023. godine.
STUDENTSKA SLUŽBA