Navigacija

OBAVEŠTENJE ZA KREDIT I STIPENDIJU

Studentske

Studenti koji nastavljaju sa kreditom ili stipendijom – u školskoj 2023/24. godini-
Obrazac za nastavak  (Obrazac br. 1a) preuzimaju isključivo na Fakultetu, Studentska služba - šalter broj 2, od 12-14 časova.
Rok za podnošenje dokumentacije je do 31. oktobra 2023. godine.