Навигација

Упис на мастер академске студије

РАСПОРЕД УПИСА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – III уписни рок

Пријем докумената за упис по Конкурсу на мастер академске студије – сви студијски програми обавиће се 09. новембра у свечаној сали (I спрат) у периоду од 09.30 до 10.30 часова .

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи. 

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ III уписни рок:

Агроекономија

Фитомедицина

Пољопривреда

Заштита животне средине у пољопривреди

Прехрамбена технологија

 

Мастер прелиминарне ранг листе III уписни рок:

Агроекономија

Фитомедицина

Пољопривреда

Заштита животне средине у пољопривреди

Прехрамбена технологија
 

 

КОНКУРС за упис на мастер академске студије школске 2022/2023. године - ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

РАСПОРЕД УПИСА НА МАСТЕР – ДРУГИ УПИСНИ РОК

КОНКУРС за упис на мастер академске студије школске 2022/2023. године

Конкурс за упис на мастер академске студије школске 2022/2023. године II уписни рок

Пријaвни лист II и III ниво студија 

ШВ-20 образац

 

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ II уписни рок

Агроекономија

Фитомедицина

Пољопривреда

Прехрамбена технологија

Воћарство и виноградарство и винарство

Заштита животне средине у пољопривреди

 

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ II уписни рок

Агроекономија

Фитомедицина

Пољопривреда

Прехрамбена технологија

Воћарство и виноградарство и винарство

Заштита животне средине у пољопривреди