Навигација

ПЛАН УПИСА У ВИШЕ ГОДИНЕ

ПЛАН УПИСА СТУДЕНАТА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА КОЈИ СЕ МОГУ УПИСТИ НА БУЏЕТ У СКЛАДУ СА ПРЕПОРУКОМ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТУДЕНАТА КОЈИ СУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022 ГОДИНИ ОСТВАРИЛИ УСЛОВ ЗА УПИС НАРЕДНЕ ГОДИНЕ (37-САМОФИНАНСИРАЊЕ) - ШКОЛСКA 2022/2023. ГОДИНA -

 

УПИС ЋЕ СЕ ВР­ШИ­ТИ ТА­КО ШТО ЋЕ СТУ­ДЕН­ТИ У СВОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ ИНДЕКСУ ИЗВРШИТИ УПИС ПРЕМА УПУТСТВУ У ПРИЛОГУ, А ЗАТИМ У НА­ЗНА­ЧЕ­НЕ ДАНЕ ПРЕ­ДА­ВА­ТИ ДО­КУ­МЕН­ТА ЗА УПИС

Пре подношења докумената за упис, неопходно је да студенти који уписују другу годину:

 • савладају курс академске честитости под називом „Академски интегритет 1“ и „Академски интегритет 2“. Сајт Академски интегритет можете пронаћи на адреси https://ai.agrif.bg.ac.rs/
 • (кодови за приступ су креирани према модулу односно студијском програму који студент похађа и према курсу, нпр. за студијски програм Агроекономија, за курс 1, ознака је AE1-22, а за курс 2, ознака је AE2-22; за модул Хортикултура за курс 1, ознака је HK1-22, а за курс 2, ознака је HK2-22)

Курсеви академске честитости су услов за упис у наредну школску годину.

 

УПИС СТУДЕНАТА ОБАВИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД 27. ДО 31. ОКТОБРА

 

ВРЕМЕ ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ/МОДУЛ

27. и 28. октобар

31. октобар

 

АГРОЕКОНОМИЈA

09-13 часова

09-13 часова

 

РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

09-13 часова

09-13 часова

 

ХОРТИКУЛТУРА

09-13 часова

09-13 часова

 

ЗООТЕХНИКА

09-13 часова

09-13 часова

 

ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА/БИОТЕХНИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ

09-13 часова

09-13 часова

 

МЕЛИОРАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА/УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ

09-13 часова

09-13 часова

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПРОИЗДЊИ ХРАНЕ

09-13 часова

09-13 часова

 

УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ И КВАЛИТЕТОМ У ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ

09-13 часова

09-13 часова

 

ТЕХНОЛОГИЈА АНИМАЛНИХ ПРОИЗВОДА

09-13 часова

09-13 часова

 

ТЕХНОЛОГИЈА РАТАРСКИХ ПРОИЗВОДА

09-13 часова

09-13 часова

 

ТЕХНОЛОГИЈА КОНЗЕРВИСАЊА И ВРЕЊА

09-13 часова

09-13 часова

 

МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ

09-13 часова

09-13 часова

 

ФИТОМЕДИЦИНА

13-17 часова

13-17 часова

 

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

13-17 часова

13-17 часова

 

 

Студенти су у обавези да присуствују настави иако нису извршили упис у наредну годину студија

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

 1. Индекс;
 2. Пријава за упис (бирање предмета);
 3. Образац ШВ20; 

      (Пријава за упис и образац  ШВ20  се попуњавају у електронском индексу, а штампају се на шалтерима студентске службе);

4. Доказ о уплати 400 динара (300 динара за студентски фонд, одлука  Савета  факултета број 291/6-8 од 28.05.2015. године и 100 динара за финансирање Универзитетског центра за развој каријере – КАРИЕР центар, одлука  Савета универзитета број 612-1397/2 од 02.06.2008. године).

Уплата се врши на жиро рачун број:  840-1872666-79  позив на број 05-31

 1. Доказ о уплати 1.000 динара за упис године, одлука  Савета  факултета број 33/5-3 од 30.09.2019. године.

Уплата се врши на жиро рачун број:  840-1872666-79  позив на број 95-98

 1. Доказ о завршеном курсу академске честитости (за студенте који уписују другу годину) под називом „Академски интегритет 1“ и „Академски интегритет 2“.
 2. Доказ о уплати износа (самофинансирајући студенти) за неположене предмете и изабране предмете из наредне године студија (за неположене предмете – 1 ЕСПБ износи 750 динара, а за изабране предмете из наредне године студија (слушање и полагање) – 1 ЕСПБ износи 1.500 динара)-школарина; Школарина се може уплатити на 5 једнаких рата.

Уплата се врши на жиро рачун број:  840-1872666-79  позив на број из електронског индекса

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ РАСПОРЕДА УПИСА

СТУДЕНТИ КОЈИ НЕ УПИШУ ГОДИНУ

 ГУБЕ СТАТУС СТУДЕНТА

УПИС ЋЕ  СЕ  ВРШИТИ  НА  ШАЛТЕРИМА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

ЛИСТЕ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ У СКЛАДУ СА ПРЕПОРУКОМ МИНИСТАРСТВА МОГУ ФИНАНСИРАТИ ИЗ  БУЏЕТА *

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АГРОЕКОНОМИЈА

Ред. бр

Број индекса

Презиме

Име

ЕСПБ 2021/22

 1.  

АЕ200376

Ђенадић

Сара

45

 1.  

АЕ210332

Поповић

Лука

44

 1.  

АЕ180454

Пупавац

Милица

43

 1.  

АЕ180498

Мариновић

Вук

47

 1.  

АЕ160757

Пејовић

Кристина

44

 1.  

АЕ170663

Милић

Јелена

38

 1.  

АЕ190005

Богдановић

Маша

38

 1.  

АЕ190006

Ђорђевић

Давид

38

 1.  

АЕ160768

Симоновић

Милица

37

 1.  

АЕ180412

Стаменковић

Марија

37

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

Ред. бр

Број индекса

Презиме

Име

ЕСПБ 2021/22

 1.  

ВВ210232

Илић

Ивана

47

 1.  

РА210274

Пивљаковић

Душан

46

 1.  

ВВ210213

Ђуринац

Јован

43

 1.  

ВВ210223

Лазаревић

Ана

43

 1.  

ВВ210267

Ристић

Александар

43

 1.  

ВВ210278

Тркља

Урош

43

 1.  

ВВ210224

Мијаиловић

Андреја

42

 1.  

ВВ210231

Павловић

Игор

42

 1.  

ХК210211

Ивић

Тара

42

 1.  

ВВ190210

Вујић

Милош

42

 1.  

ВВ200246

Радовановић

Милена

42

 1.  

РА200573

Ђорђевић

Лука

42

 1.  

ВВ190151

Милетић

Андријана

41

 1.  

РА180200

Стокић

Хелена

40

 1.  

ХК190255

Крнета

Адриана

40

 1.  

РА180037

Кресојевић

Игор

37

 1.  

ФМ200594

Миливојевић

Милица

47

 1.  

ХК180025

Антонић

Наташа

45

 1.  

ФМ190204

Бугарин

Стефан

44

 1.  

ФМ190169

Алексић

Маша

44

 1.  

ФМ190527

Вукшић

Аница

41

 1.  

ФМ190145

Видановић

Марија

41

 1.  

ФМ190177

Опачић

Андреј

40

 1.  

ФМ180033

Илић

Марко

40

 1.  

ФМ190154

Стојаковић

Никола

40

 1.  

ФМ190214

Ђаковић

Андреа

40

 1.  

ФМ190227

Шовић

Лазар

39

 1.  

ХК180170

Улман

Марта

39

 1.  

ФМ190123

Стојанов

Милан

39

 1.  

ФМ190155

Тодоровић

Александар

37

 1.  

РА180139

Матић

Милош

37

 1.  

ВВ190218

Петковић

Тина

37

 1.  

ВВ190222

Жујовић

Емилија

37

 1.  

ВВ190252

Ракетић

Маја

37

 1.  

ВВ190502

Ђурић

Нађа

37

 1.  

РА190282

Перовић

Милош

37

 1.  

ФМ190165

Јовичић

Ђурђа

37

 1.  

ФМ190472

Стевчић

Александра

47

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

Ред. бр

Број индекса

Презиме

Име

ЕСПБ 2021/22

 1.  

КВ210074

Рајковић

Наталија

44

 1.  

ТА210118

Порчић

Александар

44

 1.  

КВ210017

Којић

Анђелија

42

 1.  

КВ210100

Родић

Милан

42

 1.  

МХ210531

Глишић

Стефан

42

 1.  

ТА210495

Милић

Матија

42

 1.  

МХ190337

Шимоновић

Лазар

38

 1.  

ТА210084

Матејић

Никола

38

 1.  

КВ190429

Матијевић

Лазар

44

 1.  

УБ200077

Јањушевић

Нина

44

 1.  

МХ200477

Станков

Јована

43

 1.  

ТР200060

Новаковић

Марија

43

 1.  

ТА170174

Савић

Небојша

42

 1.  

МХ190556

Маринковић

Милица

42

 1.  

ТА190371

Пајић

Алекса

42

 1.  

МХ200033

Цветковић

Николина

42

 1.  

МХ200046

Ћенај

Едина

42

 1.  

ТА200030

Милошевић

Жељко

42

 1.  

ТА200045

Галић

Влатка

42

 1.  

ТА200063

Марјановић

Михајло

42

 1.  

УБ200038

Дробњак

Сања

42

 1.  

УБ200061

Схалабиех

Софија

42

 1.  

КВ200001

Крунић

Марија

39

 1.  

ТР150220

Пелемиш

Ненад

38

 1.  

УБ170703

Новаковић

Алекса

38

 1.  

КВ190383

Јовић

Ђорђе

38

 1.  

МХ190340

Додиковић

Јована

38

 1.  

МХ190418

Крунић

Бранка

38

 1.  

ТА190453

Савић

Николина

38

 1.  

КВ200120

Стајић

Милева

38

 1.  

ТА200478

Нинковић

Марија

38

 1.  

ТР200064

Квргић

Маја

38

 1.  

ТР200092

Радуловић

Ана

38

 1.  

ТР200576

Алексић

Владица

38

 1.  

УБ200075

Пјевић

Јована

38

 1.  

УБ200106

Станковић

Сара

38

 1.  

КВ200031

Ђекић

Јована

37

 1.  

КВ200127

Тодоровић

Сара

37

 1.  

ТА200067

ЖИвотић

Михајло

37

 1.  

ТА200529

Јанковић

Андријана

37

 1.  

КВ190320

Јовић

Теодора

43

 1.  

КВ190329

Јовановић

Дијана

43

 1.  

КВ190330

Лаводић

Дијана

43

 1.  

МХ190420

Јовановић

Душан

42

 1.  

КВ170707

Младеновић

Павле

39

 1.  

КВ160102

Маринковић

Милош

38

 1.  

КВ190350

Станковић

Сава

38

 1.  

МХ180232

Радичевић

Александра

37

 1.  

ТА180315

Величковић

Стефан

37

 1.  

ТА180349

Срејић

Дарко

37

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БИОТЕХНИЧКИ И ИНФОРМАЦИОНИ ИНЖЕЊЕРИНГ

Ред. бр

Број индекса

Презиме и име

 

ЕСПБ 2021/22

 1.  

БИ210438

Милошевић

Алекса

41

 1.  

БИ210512

Спаић

Неда

38

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ

Ред. бр

Број индекса

Презиме и име

 

ЕСПБ 2021/22

 1.  

ЗХ200506

Шиканић

Невена

38

 1.  

ЗХ210409

Милачић

Вања

37

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФИТОМЕДИЦИНА

Ред. бр

Број индекса

Презиме и име

 

ЕСПБ 2021/22

 1.  

ФМ210158

Кристалиду

Анастасиа

47

 1.  

ФМ210147

Јовановић

Јелена

45

 1.  

ФМ210193

Петровић

Михајло

44

 1.  

ФМ210183

Митрашиновић

Лазар

43

 1.  

ФМ210188

Јовановић

Николина

43

 1.  

ФМ210127

Рафаиловић

Милица

41

 1.  

ФМ210139

Крстић

Ксенија

41

*Препоруком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије број: 612-00-01478/1/2020-06, од 28. септембра 2022. године, у школској 2022/2023. години на студијским програмима на којима се не попуни укупан број расположивих буџетских места, из буџета се могу финансирати и студенти који се рангирају до укупног броја студената чије су студије финансиране из буџета у школској 2021/2022. години на тим студијским програмим

 

УПИС ЋЕ  СЕ  ВРШИТИ  НА  ШАЛТЕРИМА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ

ШАЛТЕР   1

   - ВОЋАРСТВО  И  ВИНОГРАДАРСТВО    

   - ФИТОМЕДИЦИНА  

 

ШАЛТЕР   2

   - ЗООТЕХНИКА    

   - ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА/БИОТЕХНИЧКИ И ИНФОРМАЦИОНИ ИНЖЕЊЕРИНГ  

   - МЕЛИОРАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА/УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ И ВОДАМА

   - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ

   - РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

   - ХОРТИКУЛТУРА

 

ШАЛТЕР   3

   - АГРОЕКОНОМИЈА

   - ТЕХНОЛОГИЈА АНИМАЛНИХ ПРОИЗВОДА 

 

ШАЛТЕР   5

  - ТЕХНОЛОГИЈА  РАТАРСКИХ  ПРОИЗВОДА

   - ТЕХНОЛОГИЈА КОНЗЕРВИСАЊА И ВРЕЊА

   - МИКРОБИОЛОГИЈА ХРАНЕ

   - УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ И КВАЛИТЕТОМ ...

 

Након логовања на свој Е-индекс потребно је:

Корак 1.

Попунити ШВ20 образац.

Поља обрасца  попуњавате  редом ћирилицом. ШВ20 се обавезно попуњава сваке године.  Ако не постоји  школа коју сте завршил у падајућем менију „Средња школа“ , назив школе уносите у слободној форми у наредном пољу.  Након попуњавања, образац је потребно закључати.

Корак 2.

Наредни корак су анкете, евалуације - оцена наставника. У том делу попуњавате  анкете за сваки предмет који сте слушали у претходној години. Попуњена анкета је неопходна да би могли да наставите поступак уписа у наредну годину.

Корак 3.

У делу “Бирање предмета” чекирате предмете за школску 2022/2023. годину. Неположени предмети из претходних година, већ су чекирани.

Студенти који обнављају III годину, као и студенти  који мењају модул не бирају предмете у е-индексу већ на шалтерима Студентске службе.

Минимално изабрани број ЕСПБ бодова за самофинансирајуће студент је 37, а за буџетске 60 бодова. Максимално студент може изабрати 90 ЕСПБ. Студенти којима је преостало мање од 37 бодова уписују преостале бодове

 

Молимо Вас да у случају појављивања неког проблема запамтите поруку коју „избаци“ систем и да проблем пријавите Студентској служби.